Ansattoversikt


Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Leder/Enhetsleder
Lærling
Pedagogisk leder
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20
Barnehagelærer
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Barnehagelærer
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Assistent

Flisa skole

Ansatte i avdelingen Flisa skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 95 30 60
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Lektor
Daglig leder (sfo) 62 95 30 68
Miljøterapeut
Adjunkt m/till.Utd
Musikk/kultursk.lær
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Rektor/Enhetsleder 62 95 30 61 977 01 255
Fagarbeider
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Adjunkt
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Assisterende rektor 62 95 30 62 907 87 232
lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Fagarbeider
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt m/till.Utd

Helseavdelingen

Ansatte i avdelingen Helseavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Leder
Leder/Enhetsleder 62 95 67 62 915 89 633
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialkonsulent 920 86 011
Spesialsykepleier 458 73 278
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 67 69 994 62 780
Leder 489 48 446
Helsesekretær
Helsesykepleier 62 95 67 70
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 954 65 015
Sykepleier
Helsesykepleier
Leder 62 95 67 65 404 37 389
Helsesøster
Sykepleier
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Fagarbeider
Spesialsykepleier 62 95 67 61 404 03 183
miljøterapeut
Ergoterapeut 62 95 67 52
Assistent
Lege
Helsesekretær
Lege
Spesialsykepleier
Assistent
Vernepleier 62 95 67 67 479 73 254
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier 62 95 67 64 488 92 206
Assistent
Helsesykepleier 901 98 568
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fysioterapeut 489 48 446
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Assistent
Ergoterapeut 458 72 283
ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut 489 48 446 916 39 036
Fagarbeider med fagskoleutdanning 62 95 67 60 488 92 207
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Helsesykepleier 62 95 67 70 479 74 204
Assistent
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Spesialsykepleier
Vernepleier
Helsesekretær
Tekniker
Miljøterapeut
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Saksbehandler 62 95 67 70
Lege
Tverrfaglig spes.M/h 62 95 67 70
Spesialsykepleier 62 95 67 68 474 50 509
Helsesekretær
Lege
Helsesekretær
Assistent
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Helsesekretær
Assistent
Helsesykepleier 62 95 67 70
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fysioterapeut 62 95 69 49
Assistent
Jordmor 62 95 67 70
Leder 456 38 837 456 38 837
Psykolog 62 95 67 76 474 59 515
Spesialhjelpepleier 994 78 330
Assistent

Jara barnehage

Ansatte i avdelingen Jara barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Leder/Enhetsleder 62 95 36 10
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Barnehagelærer
Assistent
Barnehagelærer
assistent
Barne/ungdomsarbeid.

Jara skole

Ansatte i avdelingen Jara skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor/Enhetsleder 62 95 32 61 62 95 32 61
Lærer
Lærer
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
lærer
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 32 61
Konsulent 62 95 66 49 62 95 32 61
Adjunkt
Konsulent 62 95 01 02
Adjunkt
Adjunkt
Assistent
Assistent
Adjunkt m/till.Utd 62 95 32 61 489 57 215
Adjunkt m/till.Utd

Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Ansatte i avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 62 95 69 83
Saksbehandler 62 95 69 84
Fagutviklingssykepl. 62 95 69 85
Saksbehandler 62 95 69 81
Saksbehandler 62 95 69 82
Tverrfaglig spes.M/h 62 95 67 63 468 11 708
Spesialsykepleier 62 95 69 88
Saksbehandler 62 95 69 86 488 92 315
Leder 62 95 69 87

Kultur og informasjon

Ansatte i avdelingen Kultur og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Assistent
Kinomaskinist
Badebetjent
Kinobetjent
Rektor/Enhetsleder 62 95 66 06
Musikk/kultursk.lær
Leder 62 95 66 07 911 89 313
Assistent
Leder/Enhetsleder 62 95 66 08 902 41 105
Kioskmedarbeider

Myrsnipa barnehage

Ansatte i avdelingen Myrsnipa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Assistent
Assistent
Leder/Enhetsleder 62 95 68 21 488 90 223
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Assistent
Lærling
barnehagelærer 62 95 68 20
pedagogisk leder 62 95 68 20
Assistent
Assistent1 62 95 68 20
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Assistent
Assistent
Assistent
Barnehagelærer
Folkevalgt

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 62 95 66 93
spesialpedagog
Ped.psyk.rådgiver
Spesialpedagog 62 95 66 94
Leder 62 95 66 96 414 65 775
Ped.psyk.rådgiver 62 95 66 98
Ped.psyk.rådgiver 62 95 66 91
Ped.psyk.rådgiver

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 66 15
Konsulent 62 95 66 39
Saksbehandler 62 95 66 46
Konsulent 62 95 66 37
HR-leder 62 95 66 50 400 33 260
Ordfører 62 95 66 26 404 48 659
Konsulent 62 95 66 32 +91151186
Konsulent 62 95 66 16
Konsulent 62 95 66 31 958 91 227
Leder 62 95 66 30 908 68 836
Saksbehandler
Rådmann 629566622 414 72 123
Konsulent 62 95 66 48
Lærling 62 95 66 33 456 38 113
Konsulent 62 95 66 34
Fagleder 62 95 66 47 62 95 66 45
Folkevalgt 62 95 66 14 979 56 602
Leder 62 95 66 15
Rådgiver 62 95 66 35 916 45 559
Konsulent 62 95 66 43
Økonomisjef 62 95 66 38
Fagleder 62 95 66 11
Varaordfører 62 95 66 14 976 44 623
Konsulent 62 95 66 15
Konsulent 62 95 66 29
Fagleder 62 95 66 40
Fagleder 62 95 66 41
Folkevalgt
Spesialkonsulent 62 95 66 13 906 06 341
Saksbehandler 62 95 66 12
Saksbehandler 62 95 66 42
Konsulent
Rådgiver 62 95 66 55

Skoleadministrasjon

Ansatte i avdelingen Skoleadministrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder 62 95 66 23 993 53 284
Rådgiver 62 95 66 25 959 45 990

Solør barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Solør barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 13
Sektorleder 62 95 66 23 993 53 284
Rådgiver 62 95 66 25 959 45 990

Sønsterud barnehage

Ansatte i avdelingen Sønsterud barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling
Leder/Enhetsleder 62 95 08 93
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Vaktmester
Barnehagelærer 62 95 68 20
Pedagogisk leder 62 95 08 93
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 08 93
Assistent
Barnehagelærer

Sønsterud skole

Ansatte i avdelingen Sønsterud skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 87 04
Assistent1
Adjunkt
Lærer
Adjunkt
Lærer 976 71 125
Konsulent 62 95 87 04
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Daglig leder (sfo)
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent1
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd

Tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Prosjektleder
Vaktmester 1 992 88 668
Håndv./fagarb. 459 75 378
Leder 62 95 66 83 992 88 660
Vaktmester 1 992 88 669
Sjåfør 971 69 013
Renholder
Leder/Enhetsleder 62 95 66 63 915 99 235
Renholder
Renholder
Renholder
Vaktmester 1 488 82 827
Leder 62 95 66 71 975 16 337
Renholder
Driftstekniker 992 88 662
Leder 62 95 66 78 905 71 178
konsulent 62 95 66 67 473 61 244
Renholder
Renholder
Håndv./fagarb. 911 73 499
Lærling
Renholder
Driftsleder VA 62 95 23 02 479 70 730
Håndv./fagarb. 915 73 090
Renholder
Renholder
Sektorleder 62 95 66 64 977 77 756
Renholder
Renholdsoperatør
Renholder
Vaktmester 474 88 940
Renholder
Leder/Enhetsleder 62 95 66 82 958 37 808
Håndv./fagarb. 950 55 765
Ingeniør 62 95 66 69 415 68 133
Håndv./fagarb. 959 68 454
Renholder
Renholder
Vaktmester 992 88 665
Prosjektleder 62 95 66 72 952 10 092
Fagarbeider
Vaktmester 1 62 95 66 81 992 88 663
Konsulent 62 95 66 70 459 72 135
Ingeniør 62 95 66 65 474 83 479
Renholder
Renholder
Lærling
Ingeniør 62 95 66 73 915 78 082
Driftstekniker 62 95 69 28 992 88 666
Prosjektleder 62 95 66 87 488 82 061
Renholder
Renholder 1
Renholder
Vaktmester
Renholder
Saksbehandler 62 95 66 66 415 68 123
Renholder
Renholder
Byggeleder 62 95 66 88 906 34 364

VITT

Ansatte i avdelingen VITT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Vernepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Miljøterapeut 936 33 343
Assistent
assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Leder 62 95 22 53
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Spesialhjelpepleier
Assistent
Tilsynsmann/-kvinne
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Leder 62 95 34 10
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Spesialhjelpepleier
Assistent
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeider
Fagarbeider
assistent
Fagarbeider
Lærling
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Vernepleier
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Miljøterapeut 62 95 69 60
Hjelpepleier 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Leder/Enhetsleder 470 15 567
Assistent
Fagarbeider
Miljøterapeut
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider
assistent
Miljøterapeut
Assistent
miljøterapeut
Vernepleier
Assistent
Fagarbeider
Miljøterapeut
Leder