Ansattoversikt


Åsnes kommuneskoger KF

Ansatte i avdelingen Åsnes kommuneskoger KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styreleder 906 07 060
62 42 43 11 902 06 263

Åsnes omsorgstjeneste

Ansatte i avdelingen Åsnes omsorgstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
62 95 69 46
Sykepleier
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Fagarbeider m/fagsk.utd
Spesialsykepleier 62 95 69 74
Fagarbeider
kokk 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Fagarbeider
Vernepleier
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Lege
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 86 81
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Leder/Enhetsleder 62 95 69 72 976 19 137
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Assistent
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 43
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Lærling
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Hjelpepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Miljøterapeut
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Assistent
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
Fagarbeider m/fagsk.utd
Lærling
sykepleier
sykepleier
Lærling
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Kokk 1
Tverrfaglig spes.M/h
Fagarbeider
Hjelpepleier
Ledende Aktivitør
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 1
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Fagleder 62 95 69 25
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Folkevalgt
Saksbehandler 62 95 69 26
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Hjelpepleier 1
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Renholder
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Assistent1
Sykepleier
Saksbehandler
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 1
Sykepleier
Leder 62 95 69 31
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier 62 95 69 73
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Lærling
Sykepleier
Sykepleier
Leder 62 95 69 45
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialhjelpepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Assistent1
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Leder 62 95 69 75
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
vernepleier
Lege 404 18 107
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
omsorgsarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Fagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Fagarbeider
assistent
Leder
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Leder 62 95 69 56
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
assistent
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Assistent1
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Omsorgsarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
sykepleier
hjelpepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp 1
Fagarbeider

Åsnes opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Åsnes opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor/Enhetsleder 62 95 01 02 488 96 227
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Lærer
Konsulent
Adjunkt 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02 907 66 785
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt 62 95 01 02

Åsnes ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Åsnes ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt
Konsulent 62 95 67 41
Adjunkt m/till.Utd
Assisterende rektor 62 95 67 32
Rektor/Enhetsleder 62 95 67 31 971 70 071
Adjunkt
Adjunkt
Assistent
Assistent
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 35
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Assistent
Adjunkt
Lærer
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 33
Adjunkt
Lærer
Adjunkt
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 34
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd

Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Leder/Enhetsleder
Lærling
Pedagogisk leder
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20
Barnehagelærer
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Barnehagelærer
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Assistent

Flisa skole

Ansatte i avdelingen Flisa skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 95 30 60
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Lektor
Daglig leder (sfo) 62 95 30 68
Miljøterapeut
Adjunkt m/till.Utd
Musikk/kultursk.lær
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Rektor/Enhetsleder 62 95 30 61 977 01 255
Fagarbeider
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Adjunkt
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Assisterende rektor 62 95 30 62 907 87 232
lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Fagarbeider
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd

Helseavdelingen

Ansatte i avdelingen Helseavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Leder/Enhetsleder 62 95 67 62 915 89 633
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialkonsulent 920 86 011
Spesialsykepleier 458 73 278
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 67 69 994 62 780
Leder 489 48 446
Helsesekretær
Helsesykepleier 62 95 67 70 969 49 675
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 954 65 015
Sykepleier
Helsesykepleier
Helsesøster
Leder 62 95 67 65 404 37 389
Sykepleier
Fagarbeider med fagskoleutdanning
Fagarbeider
Spesialsykepleier 62 95 67 61 404 03 183
miljøterapeut
Ergoterapeut 62 95 67 52
Assistent
Lege
Helsesekretær
Lege
Spesialsykepleier
Assistent
Vernepleier 62 95 67 67 479 73 254