Ansattoversikt


Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/Enhetsleder 62 95 20 50
Barnehagelærer
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Barnehagelærer
Kokk
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent

Ergoterapi/Fysoterapi/Friskliv

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/Fysoterapi/Friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Fysioterapeut 62 95 69 49
Leder 489 48 446
Fysioterapeut i turnusåret
Miljøterapeut 489 48 446
Ergoterapeut 62 95 67 52
ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut 916 39 036
Fysioterapeut 489 48 446
Tekniker
Spesialfysioterapeut 62 95 69 49

Fellesbrukere

Ansatte i avdelingen Fellesbrukere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 80
62 87 40 00
62 95 67 70
62 95 69 20
62 95 69 57

Flisa skole og SFO

Ansatte i avdelingen Flisa skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Konsulent 62 95 30 60
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Adjunkt
Lektor med tilleggsutd
Daglig leder (sfo) 62 95 30 68
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Rektor/Enhetsleder 62 95 30 61 977 01 255
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt
Lektor
Fagarbeider
Adjunkt
Assisterende rektor 62 95 30 62 907 87 232
lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Fagarbeider
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt m/till.Utd

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Spesialkonsulent 920 86 011
Helsesykepleier 62 95 67 70 969 49 675
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Jordmor
Helsesøster 474 75 232
Helsesykepleier
Helsesykepleier 901 98 568
Helsesykepleier 62 95 67 70 479 74 204
Helsesykepleier
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Saksbehandler 62 95 67 70 969 43 475
Tverrfaglig spes.M/h 62 95 67 70 488 82 403
Jordmor 62 95 67 70 976 52 904
Psykolog 62 95 67 76 474 59 515

Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Miljøterapeut
Hjemmehjelp
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 84 404 35 689
Fagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier 477 86 696
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Støttekontakter
Fagarbeider
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Leder 476 96 732
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Spesialsykepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Lærling
Assistent
Hjelpepleier 1
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
Fagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Ledende Aktivitør
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Leder 456 38 837
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Saksbehandler 969 44 474
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Renholder
Assistent
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Sykepleier
Leder 476 96 731
Assistent
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Lærling
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Vernepleier
Assistent
Miljøterapeut
Leder/Enhetsleder 969 45 415
Sykepleier 400 46 053
Sykepleier
vernepleier 62 95 69 85 404 35 689
Hjemmehjelp
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Assistent
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Fagleder 911 27 813
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Spesialhjelpepleier 994 78 330
Miljøterapeut
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 83
Fagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp

Jara barnehage

Ansatte i avdelingen Jara barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barne/ungdomsarbeid.
Barnehagelærer
Assistent
Pedagogisk leder 62 95 36 10
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Assistent
Lærling
Assistent
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Assistent

Jara skole og SFO

Ansatte i avdelingen Jara skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor/Enhetsleder 62 95 32 61 62 95 32 61
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
lærer
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 32 61
Konsulent 62 95 66 49 62 95 32 61
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Assistent
Assistent
Adjunkt m/till.Utd

Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Ansatte i avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
404 92 725
Leder 969 44 472 969 44 472
Saksbehandler 488 81 965
Støttekontakter
Fagutviklingssykepl. 969 43 477
Saksbehandler 489 99 315
Saksbehandler 489 99 529
Tverrfaglig spes.M/h 468 11 708
Støttekontakter
Saksbehandler 940 10 188
Leder 62 95 69 25 940 21 858
Støttekontakter
Saksbehandler 62 95 69 26 989 03 419
Saksbehandler 969 44 454
Spesialsykepleier 940 17 318
Saksbehandler 488 92 315
Leder 989 08 849

Kultur og informasjon

Ansatte i avdelingen Kultur og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 414 81 687
Klubbarbeider
Musikk/kultursk.lære
Musikk/kultursk.lær
Musikk/kultursk.lær
Klubbarbeider
Kinomaskinist
Musikk/kultursk.lær
Rektor/Enhetsleder 62 95 66 06
Musikk/kultursk.lær
Musikk/kultursk.lær
Leder 62 95 66 07 911 89 313
Leder/Enhetsleder 62 95 66 08 902 41 105
Kioskmedarbeider

Myrsnipa barnehage

Ansatte i avdelingen Myrsnipa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Assistent
Assistent
Leder/Enhetsleder 62 95 68 21 488 90 223
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid.
Barnehagelærer
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Barnehagelærer
pedagogisk leder 62 95 68 20
Assistent
Støttekontakter
Assistent1 62 95 68 20
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barnehagelærer
Assistent
Assistent(barnehage)
Assistent
Barnehagelærer

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 62 95 66 93
Spesialpedagog 62 95 66 94
Leder 62 95 66 96 414 65 775
Ped.psyk.rådgiver 62 95 66 98
Ped.psyk.rådgiver 62 95 66 91
Ped.psyk.rådgiver 62 95 66 95

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 66 15
Fagleder 62 95 66 46
Folkevalgt
Folkevalgt
HR-leder 62 95 66 50 400 33 260
Konsulent 62 95 66 16
Konsulent 62 95 66 31 958 91 227
Leder 62 95 66 30 908 68 836
Saksbehandler
Kommunedirektør 629566622 414 72 123
Konsulent 62 95 66 48
Konsulent 62 95 66 33 456 38 113
Konsulent 62 95 66 34
Ordfører 62 95 66 26 904 02 505
Leder 62 95 66 15
Rådgiver 62 95 66 35 916 45 559
Konsulent 62 95 66 43
Økonomisjef
Folkevalgt 62 95 66 14 976 44 623
Konsulent 62 95 66 15
Konsulent 62 95 66 29
Fagleder 62 95 66 40
Varaordfører 62 95 66 55 926 67 375
Spesialkonsulent 62 95 66 13 906 06 341
Saksbehandler 62 95 66 12
Saksbehandler 62 95 66 42
Konsulent 908 97 568
Konsulent
Rådgiver 951 55 701

Skoleadministrasjon

Ansatte i avdelingen Skoleadministrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder 62 95 66 23 993 53 284
Rådgiver 62 95 66 25
Pedagogisk leder 62 95 66 25 918 49 515

Solør barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Solør barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 13

Sønsterud barnehage

Ansatte i avdelingen Sønsterud barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barne/ungdomsarbeid.
Leder/Enhetsleder 62 95 08 93
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Barnehagelærer
Barnehagelærer 62 95 68 20
Pedagogisk leder 62 95 08 93
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 08 93
Assistent
Pedagogisk leder
Barnehagelærer

Sønsterud skole og SFO

Ansatte i avdelingen Sønsterud skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt
Støttekontakter
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Rektor/Enhetsleder 62 95 87 04 +98467663
Konsulent 62 95 87 04
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt 951 57 731
Daglig leder (sfo) 62 95 87 04
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd 62 95 87 04 489 57 215
Assistent1
Adjunkt m/till.Utd

Tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Prosjektleder
Vaktmester 1 992 88 668
Driftsleder VA 459 75 378
Leder 62 95 66 83 992 88 660
Vaktmester 1 992 88 669
Sjåfør 971 69 013
Renholder
Renholder
Konsulent
Renholder
Renholder
Renholder
Fagarbeider m/ fagskoleutd 488 82 827
Leder 62 95 66 71 975 16 337
Renholder
Renholder
Driftstekniker 992 88 662
Leder 62 95 66 78 905 71 178
konsulent 62 95 66 67 473 61 244
Hjemmehjelp
Renholder
Håndv./fagarb. 911 73 499
Driftsleder VA 62 95 23 02 479 70 730
Renholder
Fagarbeider 915 73 090
Assistent
Renholder
Feier 991 54 966
Renholder
Vaktmester
Sektorleder 62 95 66 64 977 77 756
Renholder
Renholder
Renholder
Vaktmester 474 88 940
Renholder
Renholder
Fagarbeider 62 95 66 85 909 66 736
Leder/Enhetsleder 62 95 66 82 958 37 808
Arbeider/spes.arb. 62 95 66 89 917 94 552
Fagarbeider 950 55 765
Ingeniør 62 95 66 69 415 68 133
Håndv./fagarb. 959 68 454
Renholder
Håndv./fagarb.
Vaktmester 992 88 665
Håndv./fagarb.
Fagarbeider
Brannkonstabel
Vaktmester 1 62 95 66 81 992 88 663
Ingeniør 62 95 66 65 474 83 479
Renholder
Renholder
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Ingeniør 62 95 66 73 915 78 082
Driftstekniker 62 95 69 28 992 88 666
Håndv./fagarb.
Ingeniør +90993925
Prosjektleder 62 95 66 87 488 82 061
Renholder
Renholder 1
Renholder
Renholder