Ansattoversikt


Åsnes kommuneskoger KF

Ansatte i avdelingen Åsnes kommuneskoger KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styreleder 906 07 060
902 06 263

Åsnes omsorgstjeneste

Ansatte i avdelingen Åsnes omsorgstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 46
Spesialsykepleier
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
kokk 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Vernepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Leder/Enhetsleder 62 95 69 72 976 19 137
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Assistent
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 43
Fagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Assistent1
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent1
Lærling
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Kokk 1
Tverrfaglig spes.M/h
Fagarbeider
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Leder 62 95 69 25 940 21 858
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Støttekontakter
Lege
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
sykepleier
Pleiemedhjelper
Saksbehandler 62 95 69 26 989 03 419
Lærling
sykepleier
sykepleier
Støttekontakter
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier
Assistent1
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Saksbehandler
Hjelpepleier 1
Leder 62 95 69 31
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Leder 62 95 69 45
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Spesialsykepleier 62 95 67 69
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Assistent1
Lærling
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Lege 404 18 107
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
omsorgsarbeider
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 36
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Leder 62 95 69 56
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier
assistent
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent1
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Omsorgsarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
sykepleier
Unge arbeidstakere
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Lærling
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider

Åsnes opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Åsnes opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 01 02 488 96 227
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02 907 66 785

Åsnes ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Åsnes ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt
Konsulent 62 95 67 41
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Assisterende rektor 62 95 67 32
Rektor/Enhetsleder 62 95 67 31 971 70 071
Adjunkt
Adjunkt
Assistent
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 35
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Assistent
Lærer
Lærer
Lærer
Barne/ungdomsarbeid.
Badebetjent
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 33
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 34
Adjunkt
Miljøterapeut 62 95 67 33 404 03 304
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Leder
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd

Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/Enhetsleder 62 95 20 50
Barnehagelærer
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Kokk
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent

Ergoterapi/Fysoterapi/Friskliv

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/Fysoterapi/Friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Fysioterapeut 62 95 69 49
Leder 489 48 446
Miljøterapeut 489 48 446
Ergoterapeut 62 95 67 52
ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut 916 39 036
Fysioterapeut
Tekniker
Spesialfysioterapeut 62 95 69 49

Fellesbrukere

Ansatte i avdelingen Fellesbrukere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
62 95 69 80
62 87 40 00
62 95 69 57
62 95 69 20

Flisa skole og SFO

Ansatte i avdelingen Flisa skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Konsulent 62 95 30 60
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Adjunkt
Lektor med tilleggsutd
Daglig leder (sfo) 62 95 30 68
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 30 61 977 01 255
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Assisterende rektor 62 95 30 62 907 87 232
lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Fagarbeider
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt m/till.Utd

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Spesialkonsulent 920 86 011
Helsesykepleier 62 95 67 70 969 49 675
Helsesykepleier
Helsesykepleier
Helsesøster 474 75 232
Helsesykepleier
Helsesykepleier 901 98 568
Helsesykepleier 62 95 67 70 479 74 204
Helsesykepleier
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Saksbehandler 62 95 67 70 969 49 676
Tverrfaglig spes.M/h 62 95 67 70 488 82 403
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Helsesykepleier 62 95 67 70 971 99 675
Jordmor 62 95 67 70 976 52 904
Psykolog 62 95 67 76 474 59 515

Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Assistent
Miljøterapeut
Hjemmehjelp
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 84
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier 477 86 696
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Vernepleier
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Leder 62 95 69 74
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Spesialsykepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Barne/ungdomsarbeid.
Hjemmehjelp
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Assistent