Ansattoversikt


Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 62 95 20 50
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20
Fagarbeider
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 32 61
Assistent
Barnehagelærer
Kokk
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Støttekontakter
Assistent
Barnehagelærer
Pedagogisk leder 62 95 66 25 918 49 515

Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Leder 489 48 446
Miljøterapeut 980 35 555
Ergoterapeut 62 95 67 52
ergoterapeut 62 95 67 51
Miljøterapeut 489 48 446
Fysioterapeut 916 39 036
Fysioterapeut i turnusåret
Tekniker
Spesialfysioterapeut 916 39 088
Spesialfysioterapeut

Familiens hus

Ansatte i avdelingen Familiens hus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/Enhetsleder 414 65 775 414 65 775

Fellesbrukere

Ansatte i avdelingen Fellesbrukere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 80
62 87 40 00
62 95 67 70
62 95 69 20
62 95 69 57

Flisa skole og SFO

Ansatte i avdelingen Flisa skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Konsulent 62 95 30 60
Lektor
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Lektor med tilleggsutd
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 30 68
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Rektor/Enhetsleder 62 95 30 61 977 01 255
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt
Lektor
Fagarbeider
Assisterende rektor 62 95 30 62 907 87 232
lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Fagarbeider
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt m/till.Utd

Helse, omsorg og velferd

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder 62 95 66 24 930 89 435

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Spesialkonsulent 62 95 67 70 920 86 011
Leder 62 95 67 70 951 58 525
Helsesykepleier 969 49 675
Helsesøster 474 75 232
Helsesykepleier
Helsesykepleier 901 98 568
Helsesykepleier 62 95 67 70 479 74 204
Helsesykepleier
Helsesykepleier
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Saksbehandler 62 95 67 70 969 43 475
Spesialsykepleier 62 95 67 70 488 82 403
Helsesykepleier 62 95 67 70 971 99 171
Jordmor 62 95 67 70 976 52 904
Lis 1/Turnuskandidat

Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Vernepleier
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 84 404 35 689
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Miljøterapeut
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Leder 476 96 732
Miljøterapeut
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Støttekontakter
Sykepleier
Assistent
Støttekontakter
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Assistent
Fagarbeider
Lærling
Assistent
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 1
Fagarbeider m/fagsk.utd
Servicearbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
Sykepleier
Ledende Aktivitør
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Støttekontakter
Hjemmehjelp
Sykepleier
Leder 456 38 837
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Assistent
Assistent
Assistent 62 95 34 10
Spesialhjelpepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Sykepleier
Assistent
Assistent
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Sykepleier
Leder 476 96 731
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Fagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Vernepleier
Assistent
Lærling
Miljøterapeut
Leder/Enhetsleder 472 42 964
Spesialsykepleier
Vernepleier
vernepleier 62 95 69 85 404 35 689
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Fagarbeider
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Assistent
Assistent
Fagleder 911 27 813
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder
Spesialsykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Støttekontakter
Hjemmehjelp
Hjemmehjelp
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier 994 78 330
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier 62 95 69 83
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider

Jara barnehage

Ansatte i avdelingen Jara barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Leder/Enhetsleder 62 95 36 10
Assistent
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Assistent(barnehage)
Assistent
Barnehagelærer
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Assistent

Jara skole

Ansatte i avdelingen Jara skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/Enhetsleder 62 95 32 61 62 95 32 61
Lektor med tilleggsutd
Adjunkt
Rektor/Enhetsleder
lærer
Adjunkt
Adjunkt
Assistent

Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkevalgt
Folkevalgt
HR-leder 62 95 66 50 400 33 260
Spesialkonsulent 62 95 66 45
Konsulent 62 95 66 31 958 91 227
Leder 62 95 66 30 908 68 836
Konsulent 62 95 66 45
Konsulent 62 95 66 33 456 38 113
Konsulent 62 95 66 34
Ordfører 62 95 66 26 904 02 505
Konsulent 62 95 66 45
Rådgiver 62 95 66 35 916 45 559
Konsulent 62 95 66 43
Økonomisjef 976 58 761
Lærling
Fagleder 62 95 66 41
Folkevalgt 62 95 66 14 976 44 623
Konsulent 62 95 66 29
Konsulent 62 95 66 40
Varaordfører 62 95 66 55 926 67 375
Spesialkonsulent 62 95 66 13 906 06 341
Saksbehandler 62 95 66 12
Saksbehandler 62 95 66 42

Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Ansatte i avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
404 92 725
Støttekontakter
Leder 969 44 472 969 44 472
Saksbehandler 488 81 965
Fagutviklingssykepl. 969 43 477
Saksbehandler 489 99 315
Saksbehandler 489 99 529
Tverrfaglig spes.M/h 468 11 708
Saksbehandler 940 10 188
Leder 940 21 858
Saksbehandler 969 44 474
Saksbehandler 62 95 69 26 989 03 419
Saksbehandler 969 44 454
Spesialsykepleier 940 17 318
Saksbehandler 488 92 315
Leder 989 08 849

Kultur og informasjon

Ansatte i avdelingen Kultur og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 66 15
Leder 414 81 687
Klubbarbeider
Musikk/kultursk.lære
Musikk/kultursk.lær
Konsulent 62 95 66 16
Saksbehandler
Klubbarbeider
Kinomaskinist
Musikk/kultursk.lær
Rektor/Enhetsleder 62 95 66 06
Musikk/kultursk.lær
Konsulent 62 95 66 15
Musikk/kultursk.lær
Leder 62 95 66 07 911 89 313
Leder 62 95 66 17 977 14 799
Leder/Enhetsleder 62 95 66 08 902 41 105
Kioskmedarbeider
Konsulent 908 97 568
Konsulent

Myrsnipa barnehage

Ansatte i avdelingen Myrsnipa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Lærer
Assistent(barnehage) 62 95 68 20
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20 488 90 223
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid.
Barnehagelærer 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Barnehagelærer 62 95 68 20
pedagogisk leder 62 95 68 20
Assistent(barnehage) 62 95 68 20
Assistent1 62 95 68 20
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barnehagelærer 62 95 68 20
Assistent 62 95 68 20
Støttekontakter
Barnehagelærer 62 95 68 20

Nye Åsnes barneskole

Ansatte i avdelingen Nye Åsnes barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 62 95 67 70 457 26 180
Spesialpedagog 62 95 67 70 457 26 184
Ped.psyk.rådgiver 62 95 67 70 457 26 183
Spesialpedagog 62 95 67 70 +45726187
Leder 62 95 67 70 480 04 031
Saksbehandler 62 95 67 70 457 16 186
Ped.psyk.rådgiver 62 95 67 70 457 26 178

Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier 477 86 696
Leder 62 95 67 65 404 37 389
Spesialsykepleier 62 95 67 61 404 03 183
Vernepleier 62 95 67 67 479 73 254
Sykepleier 62 95 67 64 488 92 206
Miljøterapeut 474 50 509
Fagarbeider m/ fagskoleutd 62 95 67 60 488 92 207
Assistent 458 72 283

Skoleadministrasjon

Ansatte i avdelingen Skoleadministrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 62 95 66 25
Sektorleder 62 95 66 23 959 45 990

Solør barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Solør barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 13

Sønsterud barnehage

Ansatte i avdelingen Sønsterud barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/Enhetsleder 62 95 08 93
Fagarbeider
Barne/ungdomsarbeid.
Barnehagelærer 62 95 68 20
Lærling
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 08 93
Assistent
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Assistent

Sønsterud skole og SFO

Ansatte i avdelingen Sønsterud skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd 907 84 227
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt
Lektor med tilleggsutd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Rektor/Enhetsleder 62 95 87 04 984 67 663
Konsulent 62 95 87 04
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lektor
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Musikk/kultursk.lær
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt 951 57 731
Daglig leder (sfo) 62 95 87 04
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd 62 95 87 04 489 57 215
Assistent1
Adjunkt m/till.Utd
Assistent

Tekniske tjenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Vaktmester 1 992 88 668
Driftsleder VA 459 75 378
Leder 62 95 66 83 992 88 660
Spesialkonsulent 62 95 66 72
Sjåfør 971 69 013
Renholder
Renholder
Konsulent
Renholder
Lærling
Renholder
Renholder
Fagarbeider m/ fagskoleutd 488 82 827
Leder/Enhetsleder 975 16 337
Renholder
Renholder
Driftstekniker 992 88 662
Renholder
Leder 62 95 66 78 905 71 178
konsulent 62 95 66 67 473 61 244
Hjemmehjelp
Renholder
Håndv./fagarb. 911 73 499
Driftsleder VA 479 70 730
Håndv./fagarb.
Fagarbeider 915 73 090
Renholder
Feier 991 54 966
Renholder
Assistent
Kommunedirektør 62 95 66 22 977 77 756
Renholder
Renholder
Renholder
Renholder
Vaktmester 474 88 940
Renholder
Renholder
Fagarbeider 62 95 66 85 909 66 736
Leder/Enhetsleder 62 95 66 82 958 37 808
Arbeider/spes.arb. 62 95 66 89 917 94 552
Fagarbeider 950 55 765
Ingeniør 415 68 133
Håndv./fagarb. 959 68 454
Renholder
Renholder