Ansattoversikt


Åsnes kommuneskoger KF

Ansatte i avdelingen Åsnes kommuneskoger KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styreleder 906 07 060
902 06 263

Åsnes omsorgstjeneste

Ansatte i avdelingen Åsnes omsorgstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
62 95 69 46
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider m/fagsk.utd
Spesialsykepleier 62 95 69 74
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
kokk 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Vernepleier
Fagarbeider
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 86 81
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Leder/Enhetsleder 62 95 69 72 976 19 137
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Assistent
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 43
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Barne/ungdomsarbeid.
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier
Fagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Assistent1
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 1
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Miljøterapeut
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Lærling
Hjelpepleier 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Assistent
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
Fagarbeider
Lærling
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Lærling
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Kokk 1
Tverrfaglig spes.M/h
Fagarbeider
Hjelpepleier
Ledende Aktivitør
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Fagleder 62 95 69 25
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Lege
Fagarbeider
Miljøterapeut 62 95 69 60
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
sykepleier
Pleiemedhjelper
Saksbehandler 62 95 69 26
Lærling
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Hjelpepleier 1
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Renholder
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Assistent
Fagarbeider
Assistent1
Sykepleier
Saksbehandler
Hjelpepleier 1
Sykepleier
Leder 62 95 69 31
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier 62 95 69 73
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Leder 62 95 69 45
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Fagarbeider
Spesialsykepleier 62 95 67 69
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Unge arbeidstakere
Assistent1
Lærling
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Spesialsykepleier
Leder/Enhetsleder 62 95 69 75
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
vernepleier
Hjemmehjelp
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
omsorgsarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Leder 62 95 69 56
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier
assistent
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Assistent1
Fagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Fagleder
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Omsorgsarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Spesialsykepleier
Sykepleier
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
sykepleier
Unge arbeidstakere
hjelpepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp 1
Fagarbeider

Åsnes opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Åsnes opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 01 02 488 96 227
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02 907 66 785
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02

Åsnes ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Åsnes ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt
Konsulent 62 95 67 41
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Assisterende rektor 62 95 67 32
Rektor/Enhetsleder 62 95 67 31 971 70 071
Adjunkt
Adjunkt
Assistent
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 35
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Assistent
Lærer
Lærer
Lærer
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 33
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 34
Adjunkt
Miljøterapeut 62 95 67 33 404 03 304
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd

Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/Enhetsleder 62 95 20 50
Barnehagelærer
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Kokk
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent(barnehage)
Pedagogisk leder
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent

Fellesbrukere

Ansatte i avdelingen Fellesbrukere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
62 95 69 80
62 87 40 00
62 95 69 57
62 95 69 20

Flisa skole og SFO

Ansatte i avdelingen Flisa skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Konsulent 62 95 30 60
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Adjunkt
Lektor med tilleggsutd
Daglig leder (sfo) 62 95 30 68
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 30 61 977 01 255
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Assisterende rektor 62 95 30 62 907 87 232
lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Fagarbeider
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd

Helseavdelingen

Ansatte i avdelingen Helseavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Fysioterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent