Ansattoversikt


Åsnes kommuneskoger KF

Ansatte i avdelingen Åsnes kommuneskoger KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styreleder 906 07 060
902 06 263

Åsnes omsorgstjeneste

Ansatte i avdelingen Åsnes omsorgstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
62 95 69 46
Sykepleier
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Assistent
Assistent
Fagarbeider m/fagsk.utd
Hjemmehjelp
Spesialsykepleier 62 95 69 74
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
kokk 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjemmehjelp
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Fagarbeider
Vernepleier
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Lege
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 86 81
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Leder/Enhetsleder 62 95 69 72 976 19 137
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Assistent
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 43
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Barne/ungdomsarbeid.
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider m/fagsk.utd
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjemmehjelp
Hjelpepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Assistent1
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 1
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Lærling
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Miljøterapeut
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Lærling
Hjelpepleier 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier 1
Fagarbeider m/fagsk.utd
Lærling
sykepleier
sykepleier
Lærling
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Kokk 1
Tverrfaglig spes.M/h
Fagarbeider
Hjelpepleier
Ledende Aktivitør
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 1
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Sykepleier
Fagleder 62 95 69 25
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Lege
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Saksbehandler 62 95 69 26
Lærling
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Hjelpepleier 1
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Renholder
Sykepleier
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Assistent
Assistent1
Saksbehandler
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 1
Sykepleier
Leder 62 95 69 31
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier 62 95 69 73
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Lærling
Sykepleier
Sykepleier
Leder 62 95 69 45
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Spesialhjelpepleier
Assistent
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent1
Lærling
Hjelpepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Leder 62 95 69 75
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
vernepleier
Lege 404 18 107
Hjemmehjelp
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
omsorgsarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Leder 62 95 69 56
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier
assistent
Fagarbeider
Assistent
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Assistent1
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Omsorgsarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Assistent
Sykepleier
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
sykepleier
Unge arbeidstakere
hjelpepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Lege
Hjemmehjelp
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Turnuskandidat
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp 1
Fagarbeider

Åsnes opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Åsnes opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 01 02 488 96 227
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02 907 66 785
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt 62 95 01 02
Lærer

Åsnes ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Åsnes ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt
Konsulent 62 95 67 41
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Assisterende rektor 62 95 67 32
Rektor/Enhetsleder 62 95 67 31 971 70 071
Adjunkt
Adjunkt
Assistent
Assistent
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 35
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Assistent
Lærer
Lærer
Lærer
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 33
Adjunkt
Lærer
Adjunkt
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 34
Adjunkt
Miljøterapeut 62 95 67 33 404 03 304
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd

Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Leder/Enhetsleder 62 95 20 50
Assistent
Barnehagelærer
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent(barnehage)
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent

Fellesbrukere

Ansatte i avdelingen Fellesbrukere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
62 95 69 80
62 87 40 00
62 95 69 57
62 95 69 20

Flisa skole og SFO

Ansatte i avdelingen Flisa skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Konsulent 62 95 30 60
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Lektor med tilleggsutd
Daglig leder (sfo) 62 95 30 68
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 30 61 977 01 255
Fagarbeider
Adjunkt