Ansattoversikt


Åsnes kommuneskoger KF

Ansatte i avdelingen Åsnes kommuneskoger KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styreleder 906 07 060
902 06 263

Åsnes omsorgstjeneste

Ansatte i avdelingen Åsnes omsorgstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
62 95 69 46
Spesialsykepleier
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
kokk 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Vernepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Leder/Enhetsleder 62 95 69 72 976 19 137
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Assistent
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 43
Fagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Assistent1
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent1
Lærling
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Kokk 1
Tverrfaglig spes.M/h
Fagarbeider
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Leder 62 95 69 25 940 21 858
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Støttekontakter
Lege
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
sykepleier
Saksbehandler 62 95 69 26 989 03 419
Lærling
sykepleier
sykepleier
Støttekontakter
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Assistent
Assistent1
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Saksbehandler
Hjelpepleier 1
Leder 62 95 69 31
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Leder 62 95 69 45
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Spesialsykepleier 62 95 67 69
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Assistent1
Lærling
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Lege 404 18 107
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
omsorgsarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 36
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Leder 62 95 69 56
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier
assistent
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent1
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Omsorgsarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
sykepleier
Unge arbeidstakere
hjelpepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Pleiemedhjelper
Fagarbeider

Åsnes opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Åsnes opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 01 02 488 96 227
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02
Adjunkt m/till.Utd 62 95 01 02 907 66 785

Åsnes ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Åsnes ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt
Konsulent 62 95 67 41
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Assisterende rektor 62 95 67 32
Rektor/Enhetsleder 62 95 67 31 971 70 071
Adjunkt
Adjunkt
Assistent
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 35
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Assistent
Lærer
Lærer
Lærer
Barne/ungdomsarbeid.
Badebetjent
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 33
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd 62 95 67 34
Adjunkt
Miljøterapeut 62 95 67 33 404 03 304
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Leder
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd

Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/Enhetsleder 62 95 20 50
Pedagogisk leder
Leder/Enhetsleder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Kokk
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent

Fellesbrukere

Ansatte i avdelingen Fellesbrukere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
62 95 69 80
62 87 40 00
62 95 69 57
62 95 69 20

Flisa skole og SFO

Ansatte i avdelingen Flisa skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Konsulent 62 95 30 60
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Adjunkt
Lektor med tilleggsutd
Daglig leder (sfo) 62 95 30 68
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 30 61 977 01 255
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Assisterende rektor 62 95 30 62 907 87 232
lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt
Lærer
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt m/till.Utd
adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt
Adjunkt
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Fagarbeider
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt m/till.Utd

Helseavdelingen

Ansatte i avdelingen Helseavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446

Jara barnehage

Ansatte i avdelingen Jara barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barne/ungdomsarbeid.
Barnehagelærer
Assistent
Rådgiver 62 95 36 10
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Lærling
Assistent
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Assistent

Jara skole og SFO

Ansatte i avdelingen Jara skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor/Enhetsleder 62 95 32 61 62 95 32 61
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt m/till.Utd
lærer
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 32 61
Konsulent 62 95 66 49 62 95 32 61
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt
Assistent
Adjunkt m/till.Utd
Assistent

Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Ansatte i avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
404 92 725
Leder 969 44 472 969 44 472
Saksbehandler 488 81 965
Fagutviklingssykepl.
Saksbehandler 489 99 315
Saksbehandler 489 99 529
Tverrfaglig spes.M/h 468 11 708
Leder 989 08 849
Prosjektleder 940 10 188
Spesialsykepleier 940 17 318
Saksbehandler 488 92 315

Kultur og informasjon

Ansatte i avdelingen Kultur og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 414 81 687
Klubbarbeider
Musikk/kultursk.lære
Musikk/kultursk.lær
Musikk/kultursk.lær
Klubbarbeider
Kinomaskinist
Musikk/kultursk.lær
Rektor/Enhetsleder 62 95 66 06
Musikk/kultursk.lær
Musikk/kultursk.lær
Leder 62 95 66 07 911 89 313
Leder/Enhetsleder 62 95 66 08 902 41 105
Kioskmedarbeider

Myrsnipa barnehage

Ansatte i avdelingen Myrsnipa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Assistent
Assistent
Leder/Enhetsleder 62 95 68 21 488 90 223
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barne/ungdomsarbeid.
Barnehagelærer
Barne/ungdomsarbeid. 62 95 68 20
Barnehagelærer
Lærling
pedagogisk leder 62 95 68 20
Assistent
Assistent1 62 95 68 20
Pedagogisk leder 62 95 68 20
Barnehagelærer
Assistent
Assistent
Assistent
Barnehagelærer

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 66 00

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 62 95 66 93
Spesialpedagog 62 95 66 94
Leder 62 95 66 96 414 65 775
Ped.psyk.rådgiver 62 95 66 98
Ped.psyk.rådgiver 62 95 66 95
Ped.psyk.rådgiver 62 95 66 91

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 66 15
Fagleder 62 95 66 46
Konsulent 62 95 66 37
Folkevalgt
Folkevalgt
HR-leder 62 95 66 50 400 33 260
Konsulent 62 95 66 16
Konsulent 62 95 66 31 958 91 227
Leder 62 95 66 30 908 68 836
Saksbehandler
Kommunedirektør 629566622 414 72 123
Konsulent 62 95 66 48
Konsulent 62 95 66 33 456 38 113