Ansattoversikt


Bashammeren barnehage

Ansatte i avdelingen Bashammeren barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 20 50
Lærer
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Leder/Enhetsleder
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Fagarbeider m/fagsk.utd
Fagarbeider
Barnehagelærer
Assistent(barnehage)
Kokk
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent1
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Barnehagelærer
Pedagogisk leder

Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/Fysioterapi/Friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
489 48 446
Rådgiver 915 89 633
Fysioterapeut i turnusåret
Ergoterapeut 62 95 67 52
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Ergoterapeut 62 95 67 51
Fysioterapeut 916 39 036
Tekniker 901 16 366
Spesialfysioterapeut 916 39 088
Fysioterapeut 489 48 446

Flisa skole og SFO

Ansatte i avdelingen Flisa skole og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 30 60
Assistent
Konsulent 62 95 30 60
Lærer 950 39 138
Barne/ungdomsarbeid.
Lektor
Adjunkt 976 20 112
Lærer
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt 454 05 146
Adjunkt m/till.Utd 950 15 048
Barne/ungdomsarbeid.
Lærer 908 68 861
Konsulent 900 28 610
Lærer
Adjunkt 918 71 400
Adjunkt m/till.Utd 414 74 498
Rektor/Enhetsleder 977 01 255
Lærer
Fagarbeider
Lektor med tilleggsutd 478 25 919
Adjunkt 915 58 156
Adjunkt m/till.Utd 908 81 791
Barne/ungdomsarbeid. 478 76 417
Adjunkt m/till.Utd
Adjunkt
Adjunkt 952 16 017
Adjunkt 971 88 132
Lektor 991 25 442
Fagarbeider 975 96 804
Assisterende rektor 907 87 232
Lærer 906 74 213
Adjunkt m/till.Utd 991 61 864
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt 992 58 341
Adjunkt m/till.Utd 481 34 388
Lærer 994 85 226
Adjunkt
Barne/ungdomsarbeid.
Adjunkt m/till.Utd 917 64 380
Daglig leder (sfo) 62 95 87 04
Fagarbeider
Fagarbeider
Adjunkt 901 45 908
Adjunkt 971 67 328
Fagarbeider
Adjunkt m/till.Utd
Daglig leder (sfo) 901 39 219
Assistent
Adjunkt m/Tilleggsutd
Lærer
Adjunkt m/till.Utd 992 38 119
Adjunkt m/till.Utd 916 80 850

Helse, omsorg og velferd

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 989 08 849

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Psykolog 990 81 821
Spesialkonsulent 920 86 011
Leder 951 58 525
Helsesykepleier 969 49 675
Jordmor 474 75 232
Sykepleier
Spesialsykepleier
Helsesykepleier 901 98 568
Psykolog 990 81 820
Helsesykepleier 479 74 204
Helsesykepleier 457 21 255
Tverrfaglig spes.M/h 481 52 970
Saksbehandler 969 49 676
Spesialsykepleier 488 82 403
Helsesykepleier 971 99 171

Hjemmebasert Omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 67 315
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjemmehjelp
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier 404 35 689
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier 1
Fagarbeider
Assistent
Renholdsoperatør
Hjemmehjelp 992 24 461
Hjemmehjelp
Miljøterapeut
Fagarbeider
Diverse
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Sykepleier 940 08 549
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 404 37 389
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Fagarbeider m/fagsk.utd
Leder 476 96 732
Miljøterapeut
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Assistent
Diverse
Diverse
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Diverse
Fagleder 457 23 563
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Lærer
Spesialsykepleier
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Fagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Vernepleier
Fagarbeider m/fagsk.utd
Assistent
Servicearbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Sykepleier
Assistent
Diverse
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Sykepleier
Vernepleier
Ledende aktivitør
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Sykepleier
Leder 456 38 837
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Assistent
Spesialhjelpepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjemmehjelp 975 19 202
Assistent
Barne/ungdomsarbeid.
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Diverse
Saksbehandler 940 08 547
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 994 32 076
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Diverse
Fagarbeider
Miljøterapeut
Spesialsykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Assistent
Diverse
Vernepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider m/fagsk.utd
Assistent
Leder/Enhetsleder 472 42 964
Sykepleier
Assistent
Spesialsykepleier
Assistent
Assistent
Vernepleier 415 31 530
Hjemmehjelp
Assistent
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Sykepleier
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Miljøterapeut/-arb.
Pleiemedhjelper
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeider m/fagsk.utd
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Miljøterapeut
Sykepleier
Sykepleier
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Diverse
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Fagarbeider m/fagsk.utd
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Assistent
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper

Jara barnehage

Ansatte i avdelingen Jara barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 36 10
Lærer
Assistent
Leder/Enhetsleder 410 20 744
Assistent
Barnehagelærer 477 02 072
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Pleiemedhjelper
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent
Assistent
Pedagogisk leder
Assistent

Jara skole

Ansatte i avdelingen Jara skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 32 61
Leder/Enhetsleder 489 57 215
Lærer
Adjunkt 971 89 985
Lærer
Rektor/Enhetsleder 62 95 32 61 982 39 908
Barnehagelærer
Lærer
Lærer
Adjunkt 482 08 689
Adjunkt
Assistent
Lektor med tilleggsutd
Adjunkt m/till.Utd
Lærer
Adjunkt

Kommunedirektørens stab

Ansatte i avdelingen Kommunedirektørens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 456 18 748
Rådgiver 915 89 633
Konsulent 457 30 141
Adjunkt m/till.Utd
HR-leder 400 33 260
Spesialkonsulent 62 95 66 45
Konsulent 958 91 227
Tillitsvalgt 954 43 024
Leder 908 68 836
Rådgiver 62 95 66 25 958 97 061
Rådgiver 976 19 137
Konsulent 62 95 66 45 995 21 069
Konsulent 456 38 113
Adjunkt m/till.Utd 934 43 296
Konsulent 62 95 66 34 934 00 321
Ordfører 904 02 505
Konsulent 62 95 66 45 481 46 389
Tillitsvalgt (lønnet
Kommunedirektør 977 77 756
Rådgiver 916 45 559
Konsulent 62 95 66 43
Økonomisjef 976 58 761
Fagarbeider 909 66 736
Fagleder 62 95 66 41 916 13 182
Spesialsykepleier
Adjunkt 901 45 908
Konsulent 62 95 66 29 917 46 264
Vernepleier
Konsulent 62 95 66 40
Varaordfører 926 67 375
Spesialkonsulent 906 06 341
Saksbehandler 62 95 66 42

Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)

Ansatte i avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (Tildelerenheten)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 80
Saksbehandler
Leder 969 44 472
Saksbehandler 488 81 965
Fagutviklingssykepl. 971 53 803
Saksbehandler 489 99 315
Saksbehandler 404 92 725
Saksbehandler 489 99 529
Saksbehandler
Tverrfaglig spes.M/h 468 11 708
Saksbehandler
Saksbehandler 969 44 474
Saksbehandler 989 03 419
Saksbehandler 969 49 676
Leder 940 21 858
Spesialsykepleier
Saksbehandler 488 92 315

Kultur og informasjon

Ansatte i avdelingen Kultur og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 62 95 66 09
Klubbarbeider
Unge arbeidstakere
Kinomaskinist
Unge arbeidstakere
Musikk/kultursk.lær
Konsulent
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Klubbarbeider
Unge arbeidstakere
Spesialkonsulent 913 35 498
Konsulent 901 92 327
Musikk/kultursk.lær
Unge arbeidstakere
Leder 911 89 313
Unge arbeidstakere
Leder/Enhetsleder 62 95 66 08 902 41 105
Kioskmedarbeider
Konsulent 908 97 568
Konsulent 450 20 290

Myrsnipa barnehage

Ansatte i avdelingen Myrsnipa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 68 20
Pedagogisk leder 969 48 734
Barne/ungdomsarbeid. 958 93 729
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent(barnehage)
Leder/Enhetsleder 488 90 223
Pedagogisk leder 969 48 735
Barnehagelærer 477 02 072
Barne/ungdomsarbeid. 969 48 736
Barnehagelærer
Pedagogisk leder 951 85 401
Barne/ungdomsarbeid. 478 76 417
Assistent1
Barne/ungdomsarbeid.
Pedagogisk leder 416 60 388
Barnehagelærer
Barne/ungdomsarbeid.
Assistent(barnehage)
Assistent
Barnehagelærer

Nye Åsnes barneskole

Ansatte i avdelingen Nye Åsnes barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Personvernombud

Ansatte i avdelingen Personvernombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 87 40 00

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Logoped 457 26 180
Spesialpedagog 457 26 184
Leder/Enhetsleder 414 65 775
Rådgiver 457 26 183
Spesialpedagog 457 26 187
Leder 480 04 031
Saksbehandler 900 15 809
Rådgiver 457 26 178

Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier 477 86 696
Sykepleier 940 08 549
Leder 404 37 389
Spesialsykepleier 404 03 183
Vernepleier 479 73 254
Diverse
Sykepleier 488 92 206
Fagarbeider m/ fagskoleutd 488 92 207
Sykepleier
Assistent

Skoleadministrasjon

Ansatte i avdelingen Skoleadministrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder/Enhetsleder 489 57 215
Rådgiver 62 95 66 25 958 97 061
Sektorleder 959 45 990

Solør barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Solør barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 67 70
Saksbehandler 457 32 453
Konsulent 457 30 141
Konsulent 474 67 347
Saksbehandler 404 34 392
Saksbehandler 400 31 534
Spesialkonsulent 404 36 092
Leder 400 31 539
Spesialkonsulent 477 94 681
Saksbehandler 477 88 147
Leder 951 78 121
Saksbehandler
Saksbehandler 474 65 594
Saksbehandler 404 12 681
Spesialkonsulent 400 31 537
Saksbehandler 400 31 721
Saksbehandler 477 85 986
Familierådskoordinat 913 55 948
Saksbehandler 477 89 767
Advokat
Saksbehandler 988 72 147
Saksbehandler 911 58 994
Leder 477 81 352
Saksbehandler 404 48 655
Leder 400 31 536
Spesialkonsulent 458 77 487
Saksbehandler 479 70 557
Spesialkonsulent 456 18 234