Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Anbudskonkurranse: Bygging av gang- og sykkelveg i Gjesåsen

Østre Gjesåsveg Skyåa.jpg - Klikk for stort bilde

Anbudskonkurransen for bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Skybak – Søgårdhaugen er kunngjort på DOFFIN 08.06.2018.

Dette prosjektet innebærer bygging av gang- og sykkelveg mellom Skybak og Søgårdshaugen og er siste parsellstrekning for et lengre sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

 

Strekningen er ca 1,6 km og inkluderer også kryssing av Skyåa med en bruløsning.

 

Arbeidet omfatter også rekkverksarbeid, legging av trekkerør for fiberkabel, etablering av to stk mindre rasteplasser, jordbruksdrenering, stikkrenner, omlegging av privat felles avløpsledning samt istandsetting av anleggsområdet etter endt arbeid.

 

Anleggsstart planlegges 20.08.2018 og ferdigstillelse 15.08.2019.

 

Frist for innlevering av tilbud er satt til 06.07.2018 kl.1200.

 

For ytterligere informasjon eller uthenting av dokumenter vises til linken til DOFFIN-kunngjøringen: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-154889

 

Utsnitt fra konkurransegrunnlaget – nye Skybak bru. - Klikk for stort bildeUtsnitt fra konkurransegrunnlaget – nye Skybak bru.

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 12.06.2018
 
Login for redigering