Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Høring: Forslag om vern av skog ved Rogberget

Furuskog.jpg - Klikk for stort bilde Fylkesmannen i Hedmark foreslår å verne et skogområde på ca. 315 dekar ved Rogberget, rett øst for Kynndalsmyrene naturreservat i Åsnes. 

I dette tilfellet handler det om frivillig vern.

 

Frivillig vern av skog innebærer at skogeiere tilbyr staten vern av sin skog, og det er nettopp det fire grunneiere her har gjort.Rogberget.jpg - Klikk for stort bilde  

 

Forslaget innebærer i hovedsak at hogst av skogen i området og tekniske inngrep som bygging av veger og oppføring av bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, bålbrenning og sykling og ridning på eksisterende sti er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

 

Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til forslaget om opprettelse av Rogberget naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 15. april 2018.

 

Høringsbrevet for forslaget finner du her (PDF, 500 kB)

 

Forslag til vernekart for Rogberget naturreservat (PDF, 2 MB)

 

Forslag til verneforskrift for Rogberget naturreservat (PDF, 179 kB)

 

Naturfaglig rapport Rogberget (PDF, 2 MB)

 

Områdebeskrivelse Rogberget (PDF, 343 kB)

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 13.02.2018
 
Login for redigering