Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kurs i depresjonsmestring - Ledige plasser

Å mestre depresjon 2.jpg - Klikk for stort bilde Frisklivssentralene i Solør og Elverum (Elverum, Våler og Åsnes kommuner) arrangerer kurs i mestring av depresjon høsten 2018.

Frist for påmelding er mandag 3.september, og det er fortsatt ledige plasser.

Ta kontakt på mail: Liv.brekka@asnes.kommune.no

eller på tlf: 489 48 446.

 

 

Kurset holdes på Gnisten i St. Olavsgt. 6 i Elverum tirsdager kl 12.30 – 15.00.

 

Første samling blir tirsdag 18.september.

 

Videre kursdatoer: 25.09., 02.10., 09.10., 23.10., 30.10., 06.11. og 13.11.  

 

Oppfølgingssamlinger 04.12 og  08.01.

 

Kursavgift: Kr 500 dekker arbeidsbok og kaffe/te. Du får tilsendt faktura på beløpet.

 

Fortløpende påmelding med siste frist 3. september. Det er begrenset antall plasser. Vi ønsker at du skriver eller sier litt om deg selv og hva du ønsker å få ut av kurset ved påmelding.

 

For informasjon og påmelding kan du ta kontakt med Frisklivssentralen i Solør ved Liv Brekka, tlf 489 48 446 eller Frisklivssentralen Elverum ved Wenche Røset, tlf 412 30 667

E-mail:   liv.brekka@asnes.kommune.no eller frisklivssentralen@elverum.kommune.no

 

Kurs i depresjonsmestring KID logo.png - Klikk for stort bilde

 

 

 

Hvem er kurset for?

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder er nedstemte eller lett til moderat deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvalitet og fungering i hverdagen

 

Vanlige tegn/symptomer på dette kan blant annet være:

Fravær av glede, tristhet, tilbaketrekking, søvnproblemer, tap av energi, grubling, lite tiltakslyst/initiativ, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og uro.

 

Kurset er ikke effektivt ved:

Markert depresjon (for alvorlig eller langvarig), for dårlig konsentrasjon (greier ikke å følge undervisning) eller psykose.

 

Målet med kurset:            

* Forkorte varighet av depresjon

* Redusere intensitet av symptomer på depresjon

* Gjenvinne funksjon

* Forebygge nye episoder med depresjon

 

Kursinnhold

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet.

 

Kurset som er basert på kognitiv adferdssterapi, lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet.

 

Deltakerne bestemmer selv hvor mye de ønsker å dele av egne utfordringer. For å lære seg metoden og prinsippene som kurset er bygget på, er øvelse i metoder og teknikker nødvendig. Det forventes derfor at alle gjør hjemmearbeid mellom samlingene.

 

Praktiske opplysninger

Kurset blir ledet av to godkjente kursledere. Det gjennomføres med 10 samlinger, hver på ca 2,5 timer med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-

12 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset.

 

Kursdeltakere kan melde seg på selv eller henvises til kurset fra sin fastlege/behandler eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten.

Før kursstart vil du bli innkalt til en samtale for å kartlegge om du er kandidat for kurset.

 

Kurs i depresjonsmestring KID logo.png - Klikk for stort bilde

 

 

Informasjon til lege/helsepersonell

 

Henvisning

Kursdeltakere kan henvises til KiD av fastlege eller annet helsepersonell, eller ta kontakt selv.

 

Kurset er effektivt ved nedstemthet og mild/moderat depresjon.

Kurset kan gis alene, tilbys som modul av flere tiltak eller som tillegg til medikamentell behandling.

 

Ved henvisning til KiD skal kursleder ha en vurderings-/forsamtale med deltaker der det bl.a. informeres om kursets innhold og form. Anbefalt øvre score på BDI (Beck’s Depression Inventory) er 15 for kvinner og 13 for menn.

 

Metode

KID bygger på kognitiv sosial læringsteori og er et strukturert tiltak med lite frafall og gode resultater. Det drives nå KiD-kurs over hele landet i regi av helseforetak, kommuner og private aktører. Kursene ledes av godkjente kursledere med helsefaglig bakgrunn på minimum høgskolenivå. Opplæringen av kursledere støttes av Helsedirektoratet og gjennomføres over hele landet i regi av Fagakademiet: https://www.fagakademiet.no/alle-kurs/helse-og-omsorg/kid-kurslederopplaering-trygve-boerve/. Prof. Dr. med. Odd Steffen Dalgard, (faglig ansvarlig), psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og psykolog Trygve A. Børve har utviklet kurskonseptet.

 

Forskning

Effekt av CBT og CBT-baserte kurs ved depresjon er godt dokumentert i internasjonal forskning. Folkehelseinstituttet rangerer i sin rapport «Bedre føre var» (2011:1) slike kurs blant de 10 høyest prioriterte tiltakene.

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 31.08.2018
 
Login for redigering