Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Nå har årets influensavaksine kommet

Influensavaksine.jpg - Klikk for stort bilde  

For disse gruppene anbefales det spesielt å ta influensavaksine:

* Alle fra fylte 65 år 

* Gravide fra 12. svangerskapsuke 

* Beboere i sykehjem og aldersboliger 

* Barn og voksne med:

• diabetes mellitus, type 1 og 2

• kronisk luftveissykdom

• kronisk  hjerte- og karsykdom

• kronisk leversvikt

• kronisk nyresvikt

• kronisk nevrologisk sykdom eller  skade

• nedsatt immunforsvar

• svært alvorlig fedme (BMI over 40)

• annen alvorlig eller kronisk sykdom  

 

Hvor kan jeg ta influensavaksine?

I Åsnes går personer som er i risikogruppen til fastlegen sin for å ta influensavaksine.

 

Hvorfor vaksinere seg?

Nær 1 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensa vaksinen  kan beskytte mange av disse. 


Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring  av kroniske sykdommer. Ved alvorlige
komplikasjoner av  influensa kan sykehus innleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter  alvorlig influensasykdom.


Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Influensavaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.


Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lunge betennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten  gir barnet beskyttelse mot influensa den f ørste tiden etter fødselen.


Hva beskytter vaksinen mot?

Vaksine mot sesonginfluensa beskytter mot flere ulike typer influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, tørr hoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

 

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot sesonginfluensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og  vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

 

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikk stedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger fore kommer svært sjelden. Vaksine mot sesonginfluensa inneholder ikke de samme tilsetningsstoffene som pandemivaksinen (Pandemrix). Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.


 

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Du kan få influensa vaksinasjonen registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister  (SYSVAK).  Opplysningene finner du på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

 

Ønsker du mer informasjon?

Spør gjerne legen din. Se også Folkehelseinstiuttets nettsider: www.fhi.no/influensa
 

 

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 01.10.2018
 
Login for redigering