Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Ny forskrift om beverjakt

Bever tre vinter.jpg - Klikk for stort bilde Bever kategoriseres nå som småvilt, og kommunen skal ikke lenger utstede fellingstillatelser. 

I høst ble det vedtatt en ny forskrift om beverjakt i Åsnes kommune.

 

For å kunne jakte bever må man løse jegerlisens og ha grunneiers tillatelse.

 

Skutte dyr meldes inn til SSB. Jegere som ikke rapporterer innen fristen, blir ilagt en tilleggsavgift. For tiden er den på 195 kroner. Denne blir lagt til jegeravgiften påfølgende år. Ordningen med rapporteringsplikt er hjemlet i viltlovens § 50.

 

Åsnes kommune har åpnet for jakt og fangst i alle vassdrag og i hele kommunen med unntak av Glomma.

 

Våler kommune har åpnet for jakt og fangst i alle vassdrag og i hele kommunen med unntak av strekningen mellom Eidsfossen og Br.foss kraftsverk i Glomma.

 

Ordinær jakttid er fra 1. oktober til 30. april. Kommunene Åsnes og Våler har utvidet jakttid til 15.mai.

 

Det er mulig å søke om skadefelling av bever utenom jakttid, også i Glomma.

 

Vi minner om at dersom man har en beverdam som man ønsker å fjerne, må det søkes om dette til landbrukskontoret.

 

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 14.11.2017
 
Login for redigering