Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Ny runde med bredbåndskartlegging

bredbånd kontakt.jpg - Klikk for stort bilde Vi ønsker dokumentasjon av internetthastigheten i fem områder i Åsnes. Til det trenger vi DIN hjelp. 

Åsnes kommune planlegger å søke om Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd i flere områder av kommunen.

 

I den forbindelse ønsker vi at innbyggerne i fem områder av kommunen bidrar med dokumentasjon av hastigheten på dagens bredbåndsdekning der de bor.

 

I dag har ildsjeler i ulike deler av kommunen vært samlet på et informasjonsmøte angående innsamling av slik dokumentasjon.

Fra fredagens møte om ny søknad om Nkom-midler. - Klikk for stort bildeFra fredagens møte om ny søknad om Nkom-midler.

 

 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter en støtteordning som heter «Nasjonal stønad til breibandsutbygging».

 

Åsnes kommune søkte tilskudd fra denne ordningen i fjor. Det resulterte i at vi fikk 5,3 millioner kroner i tilskudd til utbygging av fiber.

 

Dette svært positive utfallet skyldes ikke minst supergodt engasjement fra grenderåd og befolkningen i de områdene som hjalp til med dokumentasjon.

 

Nå er det tid for en ny runde.

 

På fredagens møte ble nye aktuelle utbyggingsområder for fiber presentert. Disse danner grunnlaget for en ny søknad til Nkom.

 

De nye utbyggingsområdene er:

  • Bråtebekken – Sønsterud
  • Hanshaugen– Skalbukilen
  • Nergrenda – Konglebæk
  • Flobergshagen - Lauta – Snålroa
  • Hof sentrum – Kvisler

 

For disse områdene vil det bli søkt om Nkom-midler. Søknadsfristen for kommunen er 1. juni, og tildelingen skjer i september 2018.

 

Kart over områdene finner du i kunngjøringen av høringen for Nkom-søknaden.

 

Noen ildsjeler har tatt på seg oppgaven med å være primus motor i de ulike områdene. Disse oppsøker innbyggerne for å samle inn dokumentasjon i form av et spørreskjema og i form av skjermdumper av fartsmålinger utført av innbyggerne selv.

 

Appen «Nettfart» er særdeles godt egnet til dette formålet, og vi ber om at det er denne appen som blir brukt. Innbyggerne kan sende inn skjermdumper av sine målinger til bredband@asnes.kommune.no og skrive adressen der målingen er foretatt i emnefeltet til eposten.

 

Slik ser appen "Nettfart" ut - Klikk for stort bildeSlik ser appen "Nettfart" ut

 

 

Det er skjermdump av denne siden med detaljert og oversiktlig informasjon vi ønsker tilsendt. - Klikk for stort bildeDet er skjermdump av denne siden med detaljert og oversiktlig informasjon vi ønsker tilsendt.

 

 

Velg middels størrelse på bildefilen du sender - Klikk for stort bildeVelg middels størrelse på bildefilen du sender

 

 

 

 

 

Erfaringer tilsier at beste tilgjengelige internett-tilgang på hver enkelt adresse er mye dårligere enn hva de teoretiske kartene fra leverandørene tilsier.

 

Denne dokumentasjonsjobben må vi være ferdige med innen 15. mai.

 

Dette fungerte godt i fjor, da tilsvarende dokumentasjon i form av fartsmålinger ble samlet inn.

 

Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill til kommunen.

Høringsbrevet finner du her

 

Disse fem områdene omfatter cirka 700 husstander. Hvis vi klarer å få bredbånd i disse områdene, vil 2/3 av husstandene i Åsnes kommune ha tilgang til høyhastighets bredbånd.

 

Offensivt kommunestyre

Kommunestyret har vedtatt at et av de viktigste satsingsområdene for Åsnes kommune er å få tilrettelagt for utbygging av høyhastighets bredbånd.

 

Kommunestyret har avsatt vel 2,7 millioner kroner i årlige bevilgninger til formålet, både i form av investeringer og drift.

 

Dette omfatter også at kommunen investerer i fysisk infrastruktur som vi selv skal eie. Derfor vil kommunen i løpet av året bygge ei mobilantenne på Hemsætra på Hof Finnskog.

 

I tillegg arbeider kommunen i samarbeid med Telenor om å få på plass senderutstyr i en eksisterende mast på Dulpetorpet. Dette skal gi god mobildekning i hele Hof Finnskog.

 

Dette utstyret formidler signaler i 4G+-kvalitet, hvilket betyr høyhastighets bredbånd over mobilnettet.

 

Hvorvidt det blir bygget flere mobilmaster i 2019 eller senere, må vurderes i sammenheng med utbyggingen av høyhastighets bredbånd.

 

Mobilmast ved Vermundsjøen - Klikk for stort bilde

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 13.04.2018
 
Login for redigering