Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

På veg mot gratis utlånsordning av sportsutstyr

Alexander Nohr Kokkin, leder i Åsnes idrettsråd og Malin Jansson, biblioteksjef i Åsnes.  - Klikk for stort bildeAlexander Nohr Kokkin, leder i Åsnes idrettsråd og Malin Jansson, biblioteksjef i Åsnes. Åsnes er nå kommet et langt skritt nærmere et BUA, en utlånsordning for sports- og fritidsutstyr til barn og unge etter bibliotekprinsippet.  

Det skjer etter at Sparebankstiftelsen Hedmark har vedtatt å støtte prosjektet med kr. 100.000.

 

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) har også støttet prosjektet med kr. 100.000. I tillegg går Idrettsrådet i Åsnes inn med kr 50.000.

 

Til sammen betyr disse tilskuddsmidlene at vi har nok startkapital til å starte etablering av BUA.

 

Det er nedsatt ei ressursgruppe som skal jobbe videre med etablering. Gruppa er satt sammen av ansatte, en politiker, leder i idrettsrådet og leder i Flisa AIL. Bibliotekansatte blir sentrale aktører i driften etter hvert, da dette er et eksempel på hva utvidet bibliotekvirksomhet innebærer. 

 

Foreningen BUA er en nasjonal forening etablert i 2014. Den bidrar til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Dette gjøres gjennom å styrke og synliggjøre utlånsordninger, utstyrssentraler og utstyrsbanker som låner ut sports- og fritidsutstyr til barn og unge.

 

I dag er det cirka 60 forskjellige BUA i Norge. Sør-Odal og Kongsvinger har sine respektive BUA i drift, og Eidskog er på god veg.

 

En slik utstyrssentral kommer ikke i konflikt med salg og bytte av brukt utstyr på loppemarkeder, byttedager og bruktbutikker. Ett av målene med BUA er at barn og unge skal få tilgang til å låne moderne utstyr i kortere perioder, helt uavhengig av økonomiske ressurser.

 

Det er også et mål at utstyret skal kunne reserveres via internett slik at man kan planlegge bruken og ikke må satse på at det er ledig når en selv har tid og mulighet til å bruke det.

 

Det er mange måter å drive et lokalt BUA på, og nå fortsetter ressursgruppa å jobbe med detaljene for hvordan BUA i Åsnes skal driftes.

 

Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 05.06.2018
 
Login for redigering