Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Seminar om skjøtsel av kantsoner 12. desember

Kantsoner.jpg - Klikk for stort bilde Landbrukskontoret for Våler og Åsnes inviterer til seminar om kantsoner 12. desember.

Seminaret arrangeres fra kl. 10.30 til kl. 15.00 på Heia hotell i Våler.

 

Temaet er aktuelt for alle som har ansvar for skjøtsel av areal langs vassdrag, bekker og sjøer.

 

Alle som forvalter landbruksareal som grenser til vassdrag og sjøer møter flere faglige utfordringer: Kantonene «spiser seg inn» på dyrka mark og det er behov for skjøtsel av kantsoner mot dyrka mark for å opprettholde produksjonsgrunnlaget.

 

Det er ønskelig å tilrettelegge for tilgang til vassdrag for rekreasjon og fiske og vi ønsker et åpent kulturlandskap med siktlinjer. Bruk av vassdragsnære areal til beite for husdyr er også aktuelt. Det er behov for vedlikehold av hydrotekniske systemer som ikke fungerer, utløp av dreneringssystemer fra dyrka mark går til elver og bekker gjennom kantsoner. Stabilisering av kantsonene mot utrasing fra svinger og sidekanter og  opprensking i bekker der bunnen slammer igjen på grunn av partikkeltransport er også et aktuelt tema.

 

Hvordan skal grunneiere og forvaltninga håndtere disse sakene på en miljømessig riktig måte?

 

Det er behov for mer kunnskap!

Derfor inviterer landbrukskontoret til seminar med tema KANTSONE.

Dette skjer i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark.

Velkommen!

 

Påmelding til akr@vis.kommune.no

For spørsmål: kontakt Anne Kristine Rossebø, telefon: 47 63 00 73

 

 

PROGRAM

 

10.00 – 10.30 Servering av kaffe/te og kringle

 

10.30 – 11.15 Kantsoners betydning for kanterosjon, flomdemping, biodiversitet, matproduksjon, lovverket og friluftsliv v/Eva Skarbøvik, NIBIO

 

11.30 – 12.15 Ulike former for kantsoner, hvilke får tilskudd og hvilke får ikke; renseprosesser og forhold som påvirker disse, erfaring med drift av buffersoner, matproduksjon og krav til jordbruksareal v/Anne-Grete Buseth Blankenberg, NIBIO

 

12.30 – 12.50 Skjøtsel av kantsoner i forbindelse med skogsdrift, retningslinjer i forhold til PEFC-standard  og praktisk erfaring v/Ingmar Eggen, Glommen Skog SA

 

12.50 – 13.30 Lunsj

 

13.30 – 14.15 Erfaring fra arbeid med kantsoner og areal knyttet til prosjektet ”Fri Sikt” langs Klarälven og nordre Värmland v/Olov Henriksson

 

14.15 – 14.45 Diskusjon og spørsmål 

 

14.45 – 15.00 Oppsummering v/Karoline Finstad Vold, fylkesmannen i Hedmark

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 06.12.2017
 
Login for redigering