Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Sikrere ankomstområde ved Sønsterud skole

Ankomst Sønsterud skole (1).JPG - Klikk for stort bilde I høst er det gjennomført tiltak for å forbedre trafikksikkerheten ved ankomstområdet på Sønsterud skole.

Sluttbefaringen for kommunens del av arbeidet er gjennomført denne uka.

 

Målet har vært å få en bedre og tryggere løsning - både for skoleelevene som hentes og bringes og for de voksne som kommer til området i bil.

 

Tilbakemeldinger fra dem som bruker området tyder på at det målet er nådd.

 

Området er planlagt for kortvarige stopp samtidig som fotgjengere og bilister skal skilles tydelig fra hverandre.

Parkeringsplass til høyre i bildet. På- og avstigning til venstre. Man må kjøre gjennom parkeringssonen for å komme til på- og avstigningsområdet, der det er énvegskjøring. - Klikk for stort bildeParkeringsplass til høyre i bildet. På- og avstigning til venstre. Man må kjøre gjennom parkeringssonen for å komme til på- og avstigningsområdet, der det er énvegskjøring.

 

Når man kjører inn på området, kommer man først til en parkeringssone. Her kan man kjøre ut igjen samme veg som man kjørte inn. Men kjører man videre, kommer man inn i på- og avstigningssonen. Her er det énvegskjøring.

 

I området for på- og avstigning er det satt kantstein som avgrenser sonen for biler fra sonen for fotgjengere, som ligger litt høyere, i nivå med kantsteinen. Her er det også sykkelparkering.

 

Oppe på selve plassen er det asfaltert, mens asfalteringen på tilførselsvegene mot gang- og sykkelveien og ned mot undergangen under rv 206 blir gjort noe senere i regi av Statens vegvesen. Den gamle asfalten på disse plassene er fjernet.

 

Skråningen ut mot gangvegen er pyntet opp, det er sådd plener, plantet fem rogner, og i sum gir dette en tydeligere innramming av ankomstområdet.

 

Sandbæk Maskin har utført arbeidet. Det som står igjen for kommunens del er oppmerking på parkeringsområdet.

 

Vi håper dette bidrar til å øke både sikkerhet og trivsel for alle som bruker området.

Sykkelparkeringen ligger et nivå opp fra på- og avstigningssonen, adskilt med kantstein. - Klikk for stort bildeSykkelparkeringen ligger et nivå opp fra på- og avstigningssonen, adskilt med kantstein.

 

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 09.11.2017
 
Login for redigering