Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

"Solør-lekene" fyller Kjellmyra idrettspark med idrettsglede 11. mars

Velkommen, ønsker Agnar Holberg og Anita Korntorp (foran), og f.v. Jon Olav Mo, Marte Kravdal, Nina Merete Kvesetberget og Karianne Bergersen. - Klikk for stort bildeVelkommen, ønsker Agnar Holberg og Anita Korntorp (foran), og f.v. Jon Olav Mo, Marte Kravdal, Nina Merete Kvesetberget og Karianne Bergersen. Idrettsparken på Kjellmyra har vært flittig brukt i all sin prakt i vinter, og mer blir det søndag 11. mars. Da er det brukerne ved Åsnes kommunes virksomhet for tilpassede tjenester (ViTT) som er de «lokal-olympiske» utøverne.

ViTT har i samarbeid med Kjellmyra Idrettslag gleden av å invitere til «Solørlekene».

 

Dette blir en hyggelig og aktiv dag med uteaktiviteter som skigåing, aking, skøyter, natursti og hestekjøring. Det blir også noen inneaktiviteter relatert til påskeforberedelser og påskepynt. Alt er tilrettelagt og handikappvennlig.

 

Medaljer til alle

Også i Solørlekene er det et konkurranseelement til stede. Men her konkurrerer deltagerne med seg selv, og alle som deltar får medaljer.

 

Kjellmyra idrettslag stiller med frivillige for å gjennomføre arrangementet. Det samme gjør elever ved idrettslinja ved Solør videregående skole, avdeling Flisa. Ansatte i ViTT stiller opp på fritida si, mens Sparebank 1 Østlandet og Norsk forbund for utviklingshemmede, avd. Våler og Åsnes, er sponsorer.

 

Tilsvarende virksomheter som ViTT i Grue og Våler er invitert til å være med i Solørlekene. Det betyr at det er potensielt 130 deltagere totalt denne dagen.

 

Åpent for publikum

Arrangementet er åpent for publikum, og alle kan komme til Kjellmyra idrettspark og oppleve Solørlekene. Mellom kl. 12 og 15 er det kiosksalg og muligheter for grilling.

 

Solørlekene innvies kl. 12 med innmarsj, etterfulgt av tenning av den olympiske ild og snorklipping utført av ordfører Ørjan Bue.

 

Etter aktivitetene samles deltagere og ledsagere i et lukket arrangement, nærmere bestemt en bankett med middagsservering, loddsalg, premieutdeling og levende musikk og dans.

 

Inkludering i lokalsamfunnet

Virksomhet for tilpassede tjenester (ViTT) er navnet på avdelingen i Åsnes kommune som tilbyr miljøarbeidertjenester og helsetjenester til innbyggere med ulike typer funksjonshemminger og personer med psykisk utviklingshemming.

 

Tjenestene ytes til personer i alle aldre og med et vidt spenn i funksjonsnivå.

 

ViTT leverer tjenester hjemme hos brukerne, enten dette er i private boliger eller Avlastningsboligen, Evenhaugen omsorgsbolig eller Myra gruppebolig. VITT har dagaktivitetstilbud ved Flisa Dagsentert og er også ansvarlig for støttekontakttjenesten i kommunen. Om lag 130 personer i Åsnes har støttekontakt, og det er et sted mellom 80 og 90 personer som har tatt på seg oppgavene med å være støttekontakt for disse.

 

- Vi ønsker å inkludere våre brukere i lokalsamfunnet og synliggjøre de ressursene de har, sier Berit Løvstad, virksomhetsleder i ViTT.

 

- Vi legger vekt på folkehelse i vårt arbeid, blant annet gjennom ViTT-koret, fysisk aktivitet som vaktmestertjenesten på dagsenteret og vedpakking og sosiale samlinger for brukerne våre der vi fletter inn aktuelle tema.

 

- Det er tiltak i våre brukere, og de driver med meningsfylt aktivitet gjennom hele året, for eksempel ViTT-koret som øver målrettet fram til sine opptredener, sier Agnar Holberg, avdelingsleder ved Flisa dagsenter og Evenshaugen.

 

Fysisk aktivitet gir lengre liv

I Solørlekene er fysisk fostring et hovedelement, og det er like viktig for alle grupper i befolkningen.

 

- Fysisk aktivitet bidrar til høyere levealder for våre brukere. Det er blant annet derfor vi bruker Myrmoen hele året. Dessuten gjør kunnskap og bevissthet om kosthold våre brukere i stand til å ta vare på egen helse.  I Solørlekene setter vi kosthold og fysisk aktivitet inn i en sammenheng, akkurat slik som idrettsutøverne som nå har vært med i vinter-OL også må gjøre, sier Holberg.

 

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 07.03.2018
 
Login for redigering