Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Står du i manntallet?

valg_nb_gold.png - Klikk for stort bilde

Stortings- og sametingsvalget 2017 

Manntallet for stortings- og sametingsvalget er utlagt til ettersyn på følgende steder:

  • Alle kretser: Åsnes rådhus, Bibliotek og informasjon
  • Flisa krets: Åsnes rådhus, Bibliotek og informasjon
  • Sønsterud krets: E. Holms Eftf Joker
  • Jara krets: Joker Amundsen

Klage over feil i manntallet sendes:
post@asnes.kommune.no  eller Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

Om manntallet

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget- og Sametinget må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor når det blir lagt ut til ettersyn.  

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, det står hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du øverst i artikkelen.

Sametingsvalget
For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.
Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

Valg 2017
Du finner mer informasjon om stortings- og sametingsvalget på https://valg.no

 

Publisert av Nils Lindeberg. Sist endret 13.07.2017
 
Login for redigering