Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Trenger flere natteravner i Solør

Marianne Udnæseth i politiet og SLT-koordinator Jan Bjerktun ønsker flere natteravner i Solør. - Klikk for stort bildeMarianne Udnæseth i politiet og SLT-koordinator Jan Bjerktun ønsker flere natteravner i Solør.

Med sommeren i anmarsj kommer også de lange sommerkveldene der mange unge har sin alkoholdebut. Sommerens fester og alkoholbruk blant unge gjør at behovet for natteravner blir større.

 

Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid.

 

- Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk.

 

Det sier Jan Bjerktun, som er SLT-koordinator i de tre Solør-kommunene.

 

SLT står for «Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak», og Bjerktuns arbeidsoppgaver er blant annet å sikre at alle som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak. Bjerktun skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen, altså fra ledernivå til utførernivå.

 

Alle tre kommunene i Solør har avtale med forsikringsselskapet Tryg om en natteravnordning. SLT-koordinatoren har ansvar for at samarbeidsavtalen med Tryg etterleves, deriblant innlevering av årsrapport. SLT-koordinatoren har også ansvar for å ha det utstyret natteravnene trenger for å gå natteravn.


Natteravnene griper aldri inn i volds- eller krangelsituasjoner, men observerer og tilkaller politiet ved behov.

 

- Flere voksne i gule natteravnvester er ofte nok til at situasjoner ikke oppstår eller eskalerer, og det er den forebyggende effekten vi ønsker å oppnå ute på vandring. Vi skal bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet, sier Bjerktun.

 

Rekruttering i Solør

 

Vanlig praksis for rekruttering av natteravner i Solør er at FAU-ledere i hver kommune har ansvar for å rekruttere natteravner fra 8. og 9. trinn ved ungdomsskolene. Dette kan til tider være utfordrende å få til, men man trenger foreldre til å være med som natteravn. Det å gå natteravn er for å sikre at barna våre skal ha det trygt når de ferdes ute, spesielt på de tre store arrangementene vi har i Solør: Solør-Mart’n, Sankthans på Kirkenær og Våler-dagene.

 

- Det hadde vært ønskelig å ha natteravning på flere tider også, som for eksempel helger og helligdager i mai, og når det er avslutninger på ungdomskolene og på videregående. Dette er typiske tidsrom hvor en ungdom kan tråkke feil og trenger at voksne ser dem, sier Bjerktun.

 

Han understreker at alle er hjertelig velkomne til å gå natteravn.

 

- Man trenger ikke ha barn i en gitt alder for å gå natteravn. Det viktigste er at vi har natteravner nok. Hvis du kunne tenke deg å gå natteravn, så ta kontakt med meg, oppfordrer Bjerktun, som kan kontaktes på jan.bjerktun@asnes.kommune.no

 

Han videreformidler kontakten til den som har ansvar for vaktlistene.

Natteravn Åsnes (3).JPG - Klikk for stort bilde

Viktig å bry seg og skape trygghet

 

Nylig var det en temakveld for foresatte i Solør om foreldrenettverk og rus. Temakvelden ble ledet av Ole Vidar Øiseth, som underviser på Politihøgskolen.

 

- Han er klokkeklar på at det ikke finnes håpløse ungdommer, men ungdommer trenger at vi voksne er der når de tråkker feil. Alle tråkker feil, og det er en del av utviklingen vår som et menneske i vekst, sier Bjerktun.

 

På temakvelden presiserte Øiseth at det ikke trenger å være så farlig at ungdommene våre tråkker feil, bare de voksne setter sine egne behov til side for en stund, for heller å ta seg av ungdommene sine.

 

- Tiden kommer når du som foresatt kan feste eller prioritere deg selv, men vi har ungdommene våre kun til låns. Plutselig er de voksne og man får mye tid til å gjøre sine egne ting. Sammenlignet med den gang vi selv var ungdommer er det så veldig mye mer som ungdommer kan bli utsatt for nå, sier Bjerktun.

 

Alkoholgrenser/ debutalder

 

Undersøkelser viser at foresatte i langt mindre grad enn tidligere kjøper alkohol til ungdom under 18 år.

 

- Men det skjer fortsatt. Det kan være greit å minne om at det faktisk er straffbart å kjøpe og formidle alkohol til ungdom under 18 år. Vær så snill og ikke gjør det, sier Bjerktun.

 

Hjernen hos ungdommer er i utvikling, og ungdommer i utvikling tåler alkohol dårligere enn hjernen hos voksne personer. Det er altså en grunn til at det er 18-årsgrense for alkohol.

 

På temakvelden refererte Øiseth til en undersøkelse som viser at hvis man har sin alkoholdebut som 13-åring, så drikker man 14,4 liter det året man fyller 19. Hvis man venter til man er 18 år før man drikker alkohol for første gang, så drikker man 3 liter alkohol det år man fyller 19 år. Dette burde i seg selv være skremmende nok.

 

  • 13 år eller yngre                   14,4 liter
  • 14 år                                        9,8 liter
  • 15 år                                        5,7 liter
  • 16 år                                        5,4 liter
  • 17 år                                        4,3 liter
  • 18 år                                        3,0 liter

 

14,4 liter alkohol = 936 flasker øl/187 helflasker vin/50 helflasker brennevin

 

- Jeg håper at alle foresatte tar sine unge håpefulle på alvor og setter ned foten og forholder seg til norsk lov med tanke på alkohol. Vi må fortsette med å endre holdningene våre, og ikke tenke at «det gikk da bra med meg, selv om jeg startet tidlig». Jeg startet altfor tidlig selv, men det er ikke dermed sagt at jeg ikke kan være med på å snu holdningene i dag. Forskning viser at hjernen ikke tåler alkoholen før vi er 18 år, sier Bjerktun og viser til relevant forskning som du kan lese om her.

 

- Vi har mange engasjerte foreldre i Solør, men vi trenger at enda flere engasjerer seg i ungdommen vår slik at de kan ferdes trygt i Solør. Jeg håper at det er flere som tar dette på alvor og melder seg som natteravner. Det finnes en Facebook-side som heter «Natteravner i Solør», og den kan man bruke for å melde sin interesse for å gå natteravn, sier Bjerktun.

 

De som ikke er på Facebook kan sende en epost til Bjerktun på jan.bjerktun@asnes.kommune.no

 

Natteravn Åsnes (11).JPG - Klikk for stort bilde

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 16.05.2017
 
Login for redigering