Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Utlysing av tiltakspenger høst 2017 fra Landsbyen Flisa

Landbyen Flisa logo - Klikk for stort bilde  

Utlysing av tiltakspenger høsten 2017
Landsbyen Flisa og grenderådene lyser ut tiltakspenger høst 2017. Har du en god idé eller et tiltak som kommer lokalmiljøet eller hele Åsnes til gode, men som trenger økonomisk støtte for å bli gjennomført? Ta kontakt med leder i ditt lokale grenderåd så snart som mulig og senest primo september 2017. Styret i grenderådet skal behandle søknadene før de sendes til Åsnes kommune.

Ta kontakt med din grenderådsleder eller koordinator for Landsbyen Flisa for informasjon.

Rammen for tildelingene høsten 2017 er kr 200.000.
Tidligere i 2017 er det tildelt kr 270 370 som ble fordelt på tiltak i de fire grenderådene. I tillegg har hver av grenderådene fått kr 20.000 som de selv disponerer.

Vedlagt følger retningslinjer for tiltakspenger 2017 (PDF, 271 kB) og et tiltaksark (DOCX, 43 kB)som kan være til hjelp ved søknaden. Tiltaksarket må ikke brukes, men det er viktig å få med de elementene i søknaden som tiltaksarket inneholder.


LEDERE I GRENDERÅDENE 
Flisa Grenderåd: Annika B. Jönsson Haarr, annika.birgitta@klubben.no
Gjesåsen Grenderåd: Marit Rudshagen, mh_rud@hotmail.com 
Hof Grenderåd (inkl. Østsiden): Tore Kordal, tore@kordal.no   
Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd: Finn Erik Vermundsberget, finnev@online.no 

Kontaktperson for Landsbyen Flisa (inntil videre):
Nils Lindeberg | telefon 62956635 | mobil 91645559 | nils.lindeberg@asnes.kommune.no

Publisert av Nils Lindeberg. Sist endret 07.07.2017
 
Login for redigering