Kart

Åsnes kommune kan tilby flere ulike digitale karttjenester som kan benyttes fritt av kommunens innbyggere og andre. 

Vi har sammen med kommunene Våler og Elverum en felles kartløsning, der man på forskjellige plattformer har tilgang til kartdata som kommunene og andre offentlige etater har ansvaret for å vedlikeholde. Dette er regulert gjennom et nasjonalt samarbeid som kalles  Geovekst .

Kontaktinfo

Jarle Skoglund
Ingeniør
E-post
Telefon 62 95 66 73
Mobil 915 78 082