Gårdskart fra NIBIO

Dette er NIBIOs (Norsk Institutt for Bioøkonomi) kartportal over matrikkelenheter, teiger, jordsmonn, beite, skogsbonitet, markslag, utnyttelse av arealer til bebygd, samferdsel, vann, etc.

Dette er også kartløsningen som er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og tilskuddsordningene disse forvalter.

 

NIBIOs gårdskart finner du her.