Kommunekart (for PC/Mac)

Dette er PC- og Mac-versjonen av kommunens webkart, og den kalles Webinnsyn. Tjenesten inneholder grunnkart, ortofoto/flyfoto, eiendommer, bygg, kommuneplan, reguleringsplaner og planregister med plandokument. I tillegg finner man funksjonalitet for utskrift, måleverktøy (avstand og areal), påtegning m.m.

 

Webinnsyn finner du her.