Kommunekart (for nettbrett/mobil)

Dette er kommunens webkart tilpasset nettbrett og mobil. Den kalles Geoinnsyn og er en enklere kartløsning enn webinnsyn. Du kan legge den over gjeldende arealplaner, reguleringsplaner under arbeid, eiendomsgrenser og tiltak etter plan- og bygningsloven.

 

Geoinnsyn finner du her.