Vegkart.no

Statens Vegvesen sin kartportal der man finner offentlig informasjon om Norges veger og kan hente ut data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). 

 

Vegkart.no finner du her.