Snøscooter/motorferdsel

Løypetraséen Velta – Riksgrensen via Vermundsjøen er åpen for kjøring med snøscooter fra og med fredag 18. januar 2019.

Istykkelsen ved Østre Flisa bru er målt til 19 cm og oppfyller dermed kravet til istykkelse.

 

Dermed er hele snøscooterleden åpen fra og med 18. januar.

Fra mandag 14. januar har Sønsterudløypa og strekningen Losmyra - Velta vært åpen for kjøring med snøscooter.

Strekningen Velta – Riksgrensen via Tysken/Gransjøberget har vært åpen for ferdsel fra 25. desember 2018.

 

Strekningene kan brukes innenfor de bestemmelser som fastsatt i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune.

 

Det er start/rasteplass med parkering ved Velta/Sandberg grendehus og Tyskedammen.

Alle som skal benytte løypene til fornøyelseskjøring med snøscooter skal løse løypekort som selges hos:

  1. Håkon Camping as, Flisa
  2. Autoservice Solør, Sønsterud
  3. Joker Kilen
  4. I tillegg kan kort løses ved SMS-pass, www.afil-scooter.no 


Fant du det du lette etter?