Snøscooter/motorferdsel

Leden Sønsterud - Losåsen - Velta er stengt fra mandag 25. mars.

Velta -Tysken - riksgrensen holde åpen én eller to uker til fra 25. mars.

Snøscooterleden fra Velta til Riksgrensen via Vermundsjøen er fra 19. mars 2019 stengt ved ved østre Flisa bru. Overvann og dårlig is gjør at Flisaelva ikke kan krysses ved dette punktet. Det er sperret med sperrebånd på stedet.

De som kjører leden fra Velta og mot østre Flisa bru må enten snu og kjøre tilbake til Velta eller frakte snøscooteren på henger til Finnskogbanen eller Kafé Finnskog for videre ferdsel.

Det er ikke tillatt å kjøre på brua med snøscooter, noe som er lovhjemlet i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg. 

Det må forventes at snøscooterleden blir stengt ved østre Flisa bru ut sesongen, for det er lite som tyder på at det blir tjukkere is i tida framover.

 

 

 

 

Fra mandag 14. januar har Sønsterudløypa og strekningen Losmyra - Velta vært åpen for kjøring med snøscooter.

Strekningen Velta – Riksgrensen via Tysken/Gransjøberget har vært åpen for ferdsel fra 25. desember 2018.

 

Strekningene kan brukes innenfor de bestemmelser som fastsatt i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune.

 

Det er start/rasteplass med parkering ved Velta/Sandberg grendehus og Tyskedammen.

Alle som skal benytte løypene til fornøyelseskjøring med snøscooter skal løse løypekort som selges hos:

  1. Håkon Camping as, Flisa
  2. Autoservice Solør, Sønsterud
  3. Joker Kilen
  4. I tillegg kan kort løses ved SMS-pass, www.afil-scooter.no 

 

Videoen nedenfor viser en reise langs snøscooterleden i Åsnes kommune fra svenskegrensa/Gransjøen - Velta - Skalbukilen - Trangen - Losåsen til Sønsterud.

Fant du det du lette etter?