Snøscooter/motorferdsel

Hvorvidt ledene er åpne eller stengt for ferdsel kunngjøres her på denne nettsiden.  

 

Strekningene kan brukes innenfor de bestemmelser som fastsatt i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune

 

Det er start/rasteplass med parkering ved Velta/Sandberg grendehus og Tyskedammen.

Alle som skal benytte løypene til fornøyelseskjøring med snøscooter skal løse løypekort som selges hos:

  1. Håkon Camping as, Flisa
  2. Autoservice Solør, Sønsterud
  3. Joker Kilen
  4. I tillegg kan kort løses ved SMS-pass, www.afil-scooter.no 

 

Videoen nedenfor viser en reise langs snøscooterleden i Åsnes kommune fra svenskegrensa/Gransjøen - Velta - Skalbukilen - Trangen - Losåsen til Sønsterud.