Snøscooter

Deler av snøscooterleden er åpen fra 13. januar 2021.

Hvorvidt leden eller dens delstrekninger er åpne eller stengt for ferdsel, kunngjøres på denne nettsiden.  

Strekningene kan brukes innenfor de bestemmelser som fastsatt i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune

Det er start/rasteplass med parkering ved Velta/Sandberg grendehus og Tyskedammen.

Alle som skal benytte løypene til fornøyelseskjøring med snøscooter skal løse løypekort som selges hos:

  1. Håkon Camping as, Flisa
  2. Autoservice Solør, Sønsterud
  3. Joker Kilen
  4. I tillegg kan kort løses ved SMS-pass, www.afil-scooter.no 

Videoen nedenfor viser en reise langs snøscooterleden i Åsnes kommune fra svenskegrensa/Gransjøen - Velta - Skalbukilen - Trangen - Losåsen til Sønsterud.

Den delen av snøscooterleden som går langs strekningen Velta – Damsbergvegen via Tysken er fra 13. januar 2021 åpen for bruk.