Ansattoversikt


Åsnes omsorgstjeneste

Ansatte i avdelingen Åsnes omsorgstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 70
62 95 69 46
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Assistent
Miljøterapeut
Hjemmehjelp
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Vernepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider m/fagsk.utd
Spesialsykepleier 62 95 69 84
Fagarbeider
kokk 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier
Sykepleier
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Vernepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 74
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Leder/Enhetsleder 62 95 69 72 976 19 137
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Sykepleier
Assistent
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 43
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Barne/ungdomsarbeid.
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Assistent1
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Miljøterapeut
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
Fagarbeider
Lærling
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Lærling
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Kokk 1
Tverrfaglig spes.M/h
Fagarbeider
Hjelpepleier
Ledende Aktivitør
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Leder 62 95 69 77
Leder 62 95 69 25 940 21 858
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Lege
Fagarbeider
Miljøterapeut 62 95 69 60 969 44 474
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
sykepleier
Saksbehandler 62 95 69 26 989 03 419
Lærling
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Hjelpepleier 1
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Renholder
Sykepleier
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Assistent
Lærling
Assistent
Fagarbeider
Assistent1
Sykepleier
Saksbehandler
Hjelpepleier 1
Sykepleier
Leder 62 95 69 31
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Leder 62 95 69 73
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Hjemmehjelp
Leder 62 95 69 45
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Fagarbeider
Spesialsykepleier 62 95 67 69
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Assistent
Miljøterapeut
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Assistent1
Lærling
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Spesialsykepleier
Leder/Enhetsleder 62 95 69 75
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
vernepleier 62 95 69 85
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Aktivitør
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
omsorgsarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 36
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Leder 62 95 69 56
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier
assistent
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Assistent1
Fagarbeider
Assistent
Spesialsykepleier
Fagarbeider
Fagleder 62 95 69 76
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Omsorgsarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp
Spesialsykepleier
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
sykepleier
Unge arbeidstakere
hjelpepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Pleiemedhjelper
Hjemmehjelp 1
Fagarbeider