Ansattoversikt


Åsnes omsorgstjeneste

Ansatte i avdelingen Åsnes omsorgstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 95 69 46
Spesialsykepleier
Spesialhjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/fagsk.utd
kokk 1
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Vernepleier
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider m/ fagskoleutd
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Leder/Enhetsleder 62 95 69 72 976 19 137
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Assistent
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 43
Fagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Assistent1
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent1
Lærling
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier 1
sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
sykepleier
Pleiemedhjelper
Kokk 1
Tverrfaglig spes.M/h
Fagarbeider
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Leder 62 95 69 25 940 21 858
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Støttekontakter
Lege
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
sykepleier
Pleiemedhjelper
Saksbehandler 62 95 69 26 989 03 419
Lærling
sykepleier
sykepleier
Støttekontakter
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier
Assistent1
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Saksbehandler
Hjelpepleier 1
Leder 62 95 69 31
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Leder 62 95 69 45
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Spesialsykepleier 62 95 67 69
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Assistent1
Lærling
Hjelpepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Assistent
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Lege 404 18 107
Assistent
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Fagarbeider
omsorgsarbeider
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Sykepleier
Sykepleier
Fagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Leder 62 95 69 36
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Unge arbeidstakere
Leder 62 95 69 56
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier
assistent
Fagarbeider
Assistent
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Sykepleier
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Assistent1
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Spesialsykepleier
Omsorgsarbeider
Pleiemedhjelper
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Spesialsykepleier
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Assistent
sykepleier
Unge arbeidstakere
Fagarbeider
Pleiemedhjelper
Fagarbeider
Lærling
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Pleiemedhjelper
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier
Unge arbeidstakere
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Lærling
Pleiemedhjelper
Fagarbeider