PP-tjenesten for Grue og Åsnes

Bokstaver

PP tjenestens oppgaver er :

  • å undersøke og vurdere behov for spesialpedagogisk hjelp

  • å gi sakkyndige uttalelser i forhold til behov for spesialpedagogisk hjelp
  • å gi råd, veiledning til barn, unge, voksne, foresatte, skoler og barnehager
  • å samarbeide tverrfaglig i kommunen med barneverntjenesten og helsestasjonen
  • å henvise videre når det er behov for det


Meldingsskjema til PP-tjenesten for Grue og Åsnes finner du på høyre side i skjermbildet

For bruk i skole/barnehage: Alle skjema fra PPT finner du her

Sist endret 16.01.2014
Telefon :
62956743
E-post :
Signe.Kristin.Djuve@asnes.kommune.no
Tittel :
Virksomhetsleder
Bunnhjørne
Lovgrunnlag (1)
Artikkel (1)
Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa 62 95 66 00 post@asnes.kommune.no
padlock