SFO-tilbudet

Illustrasjon SFO - Klikk for stort bilde

SFO er et frivillig tilbud til barn i 1-4.trinn, og for barn med særskilte behov på 1. - 7.trinn.

Skolefritidsordningene i Åsnes kommune har som mål i samarbeid med foresatte å skape et trygt sted å være for barna før og etter skoletid, og dekke barnas behov for lek, sosial omsorg og læring.

Vedtekter (PDF, 207 kB) for skolefritidsordningen i Åsnes.
Informasjon om skolefritidsordningen finnes på skolenes hjemmesider

 

Flisa skole og SFO

 

Sønsterud skole og SFO

 

Ved Jara skole vil det fra høsten 2018 bli etablert SFO-tilbud hvis det søkes om plass fra minst 10 elever innen 1. mai.

 

Hovedopptaket skjer i april. Opptak kan skje gjennom hele året dersom det er ledige plasser. Det søkes via Oppvekstportalen. Du trenger ikke å være innlogget for å søke om plass.

 

Søknadsskjema finner du her

 

 

Oppsigelse og endringer gjøres ved å logge seg inn i Oppvekstportalen med MinId eller BankId.

Søskenmoderasjon: 30% for andre barn og 50% for tredje eller flere barn.

Betaling innkreves i 11 måneder.

Oppsigelsestiden er 1 måned, og regnes fra den første i hver måned. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.april.

Foreldrebetaling i skolefritidsordningen skoleåret 2017/2018
Foreldrebetaling i skolefritidsordningen skoleåret 2017/2018
TilbudPriser
Tilbud under 10 timer per ukeKr. 1500,- pr. mnd.
Tilbud 10 timer eller mer per ukeKr. 2360,- pr. mnd
TimeprisKr. 150,- pr. time

 

 

Fra 1. august 2018 gjelder følgende priser:

 

Tilbud under 10 timer per uke: kr. 1500,00 pr. mnd.

Tilbud 10 timer eller mer pr uke: kr. 2440,00 pr. mnd.

Timepris: kr. 150,00 

Publisert av Webmaster. Sist endret 10.04.2018
 
Login for redigering