SFO-tilbudet

Illustrasjon SFO
Illustrasjon SFO


SFO er et frivillig tilbud til barn i 1-4.trinn, og for barn med særskilte behov på 1. - 7.trinn.

Skolefritidsordningene i Åsnes kommune har som mål i samarbeid med foresatte å skape et trygt sted å være for barna før og etter skoletid, og dekke barnas behov for lek, sosial omsorg og læring.

Vedtekter for skolefritdsordningen i Åsnes.
Informasjon om skolefritidsordningen finnes på skolenes hjemmesider

Flisa skole og SFO

Jara skole og SFO

Kilen skole og SFO

Sønsterud skole og SFO

Hovedopptaket skjer i april. Opptak kan skje gjennom hele året dersom det er ledige plasser. Søknad, oppsigelse og endringer gjøres via den enkeltes brukerkonto i IST:

https://asnes.ist-asp.com/asnespub

Oppsigelsestiden er 1 måned, og regnes fra den første i hver måned. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.april.

Publisert av Webmaster. Sist endret 27.08.2012
Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa 62 95 66 00 post@asnes.kommune.no
padlock