Helsestasjonstjenesten


Helsestasjonens formål er å forebygge medfødte og erhvervede sykdommer, deriblandt også tannsykdommer og skader blant barn. Helsesøster skal jobbe for å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Helsestasjonens oppgave er å støtte foreldrene gjennom råd og veiledning, samt følge barnets utvikling. Det henvises videre til spesialisthelsetjenesten og andre hjelpeinstanser når det er behov for det. Helsestasjonen vaksinerer barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram.

Helsestasjonen omfatter i første rekke tjenester fra helsesøster og lege. Det er forøvrig et nært samarbeid med fysioterapeut og tannhelsetjeneste, sam andre kommunale instanser som barnevern og PPT. 

Tilbud som helsestasjonen gir:

 • Hjemmebesøk til nyfødte barn

 • Seks ukers kontroll. Lege og helsesøster

 • 3. mnd kontroll. Helsesøster. HIB/ Polio/ trippelvac. Prevenar vac.

 • 4. mnd kontroll. Helsesøster. Kontroll tilbys ved behov.

 • 5. mnd kontroll. Helsesøster. HIB/ Polio/ trippelvac. Prevenar vac.

 • 6. mnd kontroll. Lege

 • 8. mnd kontroll. Helsesøster

 • 10. mnd kontroll. Helsesøster

 • 1. års kontroll. Lege og helsesøster. HIB/ Polio/ trippelvac. Prevenar vac.

 • 15. mnd kontroll. Helsesøster. MMR vac

 • 2. års kontroll. Lege og helsesøster

 • 4. års kontroll. Lege

 • Mor og barn gruppe. Tilbud til kvinner som nylig har født. Ledes av fysioterapeut og helsesøster. Det betales en egenandel

 • Godt samliv. Parkurs for førstegangsfødende, et tilbud om samlivskurs for å gi støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer i hverdagen og parforholdet. Arrangeres av Kongsvinger helsestasjon. Tilbudet er gratis. Tlf 62 80 83 50.

Publisert av Webmaster. Sist endret 19.01.2012
kontaktperson
Telefon :
62 95 08 35
E-post :
toril.gundersen@asnes.kommune.no
Tittel :
Virksomhetsleder
Bunnhjørne
Telefon :
62 95 08 30
E-post :
linda.strand@asnes.kommune.no
Tittel :
Avdelingsleder
Bunnhjørne
Tjenesteområde (1)
Skoler i Åsnes (1)
Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa 62 95 66 00 post@asnes.kommune.no
padlock