Tildelerenheten

Åsnes rådhus - Klikk for stort bilde

Tildelerenheten fatter vedtak om tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tildelerenheten i Åsnes Kommune ble opprettet i 2011. Enheten deler lokaler med Åsnes sykehjem.

Tildelerenheten er organisert under kommunalsjef for helse.

 

Vedtak om vederlag og egenbetaling fattes av de enkelte virksomhetene. Videre skal Tildelerenheten ikke behandle saker om allmennlegetjeneste, assistanse fra ergoterapi- eller fysioterapitjenesten, helsesøster- og jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, tjenester fra barne- og familieteamet eller bruk av tvang og makt etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgsloven.

 

Kontaktinformasjon:

 

Avdelingsleder Line Therese Engebretsen, tlf: 62 95 69 83.
E-post: Linetherese.Engebretsen@asnes.kommune.no

 

Saksbehandler Hege Bekken Jacobsen, tlf 62 95 69 82
E-post: Hege.jacobsen@asnes.kommune.no

 

Saksbehandler Rita Havig, tlf: 62 95 69 81
E-post: Rita.havig@asnes.kommune.no

 

Saksbehandler Marlin Knutzen Ulfsbøl, tlf: 62 95 69 86
E-post: marlin.ulfsbol@asnes.kommune.no

 

Rehabiliterende koordinator/Individuell plan: Brit Torill Flisvang,
tlf: 62 95 69 86
E-post: BritToril.flisvang@asnes.kommune.no

Publisert av Glenn Thomas Øverby. Sist endret 22.08.2017
 
Login for redigering