Tildelerenheten

Åsnes rådhus

Tildelerenheten i Åsnes Kommune ble opprettet i 2011. Enheten deler lokaler med Åsnes sykehjem.

Tildelerenheten har tre ansatte og er organisert under kommunalsjef for helse.

Tildelerenheten fatter vedtak om tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vedtak om vederlag og egenbetaling fattes av de enkelte virksomhetene. Videre skal Tildelerenheten ikke behandle saker om allmennlegetjenste, assistanse fra ergoterpi- eller fysioterapitjensten, helsesøster- og jordmortjenste, skolehelsetjeneste, tjenester fra barne- og familieteamet eller bruk av tvang og makt etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgsloven.

 

Kontaktinformasjon:

Leder: Julie Tjønn, tlf: 62 95 69 81.
E-post: Julie.Tjonn@asnes.kommune.no

Saksbehandler: Line Therese Engebretsen , tlf: 62 95 69 83.
E-post: Line.Therese.Engebretsen@asnes.kommune.no

Rehabiliterende koordinator/Individuell plan: Thomas Meiningen, tlf: 62 95 69 82
E-post: Thomas.Meiningen@asnes.kommune.no

Publisert av Glenn Thomas Øverby. Ansvarlig Julie Tjønn. Sist endret 30.07.2015
 
padlock