Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Flominformasjon pr 12. mai

Flisa bru 090518.jpg - Klikk for stort bilde Vannstanden i Glomma stiger. NVE varselet er rødt nivå for Åsnes. Foreløpig ser det ut som at vi står overfor en flom på nivå nær en tjueårsflom. 

NVEs prognoser pr. 12. mai tilsier at vi i Åsnes er på veg mot en flom som ligger nær opp til en tjueårsflom. Pr nå tilsier prognosene at flommen kulminerer i løpet av lørdag ettermiddag. Nedbørmengdene vil være avgjørende for den utviklingen.

Aktsomhetsnivået er endret til RØDT nivå for lørdag den 12. mai.

Kommunens kriseledelse følger situasjonen tett.

Dersom du bor i utsatt områder må du følge med i media og/eller varsom.no.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Åsnes kommune på følgende telefonnummer:

Beredskapskontakt: 92667375
Beredskap tekniske tjenester:  91599235

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserer tilstandsrapporter og prognoser for eventuell flom på nettstedet varsom.no. NVE opererer med fire nivåer for å kategorisere flom. Rødt er nivå fire av fire.

 

På bildet under (klikk på bildet) ser du hva som skiller de ulike nivåene fra hverandre

Forklaring flomkategorisering.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

På varsom.no, på siden for Åsnes, kan du selv følge utviklingen og prognoser. Her oppdateres varselet to ganger i døgnet.

 

Du kan også følge utviklingen ved å se på flomsteinen på østsida av Glomma rett på sørsiden av Flisa bru, i kanten av stasjonsparken. Bildet nedenfor viser vannstanden 9. mai kl 08.00.

Flomstein 090518 kl. 08.00 - Klikk for stort bilde

 

Verkestyrene overvåker

I Åsnes er det 17,5 kilometer med flomverk. Disse er dimensjonert for å stå imot en 100-årsflom.

 

Ansvaret for flomverkene er fordelt på fem verkestyrer. Disse kjenner sine respektive verker godt, og nå overvåker de verkene kontinuerlig. Ved antydning til feil eller skader kontakter de brannvesenet for bistand, og slik vil det fortsette til vannstanden er på retur.

 

To områder som ikke er beskyttet av flomverker, er Nergrenda og Flobergshagen sør. Her kreves det ekstra årvåkenhet for å følge med på utviklingen.

 

120.000 sandsekker

Åsnes kommune har revidert sin beredskapsplan for flom (PDF, 3 MB)og er langt bedre forberedt på flom nå enn i 1995.

 

Etter 1995 kom det byggeforbud i utsatte soner, og flomverkene er kraftig utbedret siden den gang.

 

Kommunen har også flomsonekart som brukes til å overvåke den aktuelle situasjonen og til å bedømme skadepotensialet ut fra dagsaktuell prognose fra NVE.

 

Varslingsprosedyrene fra NVE er forbedret, og sambandsmulighetene mellom verkestyrer, kommunen, innleide entreprenører og brannvesenet er bedre enn i 1995.

 

Kommunen har også bedre utstyr tilgjengelig enn den gang, og tilgangen på stein og andre fyllmasser, inklusive transport av dette, er god.

 

Åsnes kommune har 120.000 små sandsekker og 300 storsekker. For å fylle sekkene brukes to sekkefyllingsapparater med en kapasitet på 1800 sekker i timen. Hvert apparat betjenes av minst 30 mann.

 

I forrige uke var brannvesenet og de fem verkestyrene samlet for å øve seg i bruk av dette utstyret, som er mobilt og kan tas med til f. eks. sandtak.

 

Situasjonen i Åsnes vurderes som ganske trygg, med unntak for lavereliggende områder.

 

Vi anmoder likevel innbyggerne om å tenke på følgende i forkant i tilfelle det skulle bli flom:

 

1. Sjekk om huset ditt ligger flomutsatt, og om det ligger beskyttet av et flomverk.

2. Sjekk om huset ditt er forsikret mot flomskader (automatisk dersom det er brannforsikret).

3. Gjør deg kjent med mulige evakueringsruter hvis veier og broer skulle bli stengt.

4. Gjør deg kjent med kommunens beredskapsplan for flom og NVEs varslingstjeneste www.varsom.no

5. Kikk på flomsteinene ved Jara skole og ved Flisa bru. Se på hvor høyt vannet steg ved tidligere flommer.

6. Hvis kjelleren din er flomutsatt, bør du montere elektriske installasjoner høyt. Velg vannsikre materialer når du innreder.

 

Hvis NVE sender varsel om flomvare på rødt nivå i ditt område:    

* Følg råd og anvisninger fra kommunen og lensmannen. 

* Pakk en koffert med det aller nødvendigste for noen dager.

* Husk viktige verdipapirer.  

* Husk livsviktige medisiner. 

* Forsøk å sikre, evt. flytte, verdifulle eiendeler til et flomsikkert sted. Den dagen man må evakuere er det for sent å sikre og flytte på gjenstander.

 

Sørg for å ha dette tilgjengelig:

* Drikkevann  

* Holdbar mat (hermetikk)  

* Fyrstikker

* Ved

* Stearinlys

* Lommelykt    

* Radio

* Batterier

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 12.05.2018
 
Login for redigering