Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Velkommen til åpent hus på Åsnes sykehjem!

Inger Lise Sæther, Margrethe Bredesen, Thomas Sollien, Marit Østbye, Hilde Kristin Hagen og Heidi Gjerdrum ønsker deg velkommen til arbeidsplassen deres, nemlig Åsnes sykehjem. Her er de med utstyr de slipper å bruke i 2018. - Klikk for stort bildeInger Lise Sæther, Margrethe Bredesen, Thomas Sollien, Marit Østbye, Hilde Kristin Hagen og Heidi Gjerdrum ønsker deg velkommen til arbeidsplassen deres, nemlig Åsnes sykehjem. Her er de med utstyr de slipper å bruke i 2018.

18. september er det 40 år siden Åsnes sykehjem ble åpnet. Derfor blir det åpent hus på sykehjemmet tirsdag 18. september med omvisning kl. 12 og kl. 16.

 

 

Nesten hele huset er åpent for å vise publikum en sprek 40-åring i stadig utvikling.

 

I tillegg til at man med selvsyn kan bli bedre kjent med dagens virksomhet, blir det oppslag med avisutklipp fra de 40 årene som har gått, det blir framvisning av utstyr som ble brukt tidligere, og noen av de ansatte vil ikle seg den såkalte festuniformen, en bekledning som sykehjemansatte brukte ved høytidelige anledninger helt opp til 90-tallet.

 

Åpent sykehjem har det vært tidligere også. Da kom det mange. - Klikk for stort bildeÅpent sykehjem har det vært tidligere også. Da kom det mange.

 

Støtteforeningen ved Åsnes sykehjem er med og arrangerer, avdelingslederne er med på å ta imot publikum, og den som står for omvisningen er Margrethe Bredesen. Hun har jobbet ved sykehjemmet helt siden dørene ble åpnet 18. september 1978, og nå er det ikke lang tid igjen før hun går av med pensjon.

 

Margrethe Bredesen med avisutklipp om sykehjemmet - Klikk for stort bildeMargrethe Bredesen med avisutklipp om sykehjemmet

 

Tidligere var yrkestittelen gjerne «pleieassistent», og de ansatte drev med renhold av lokaler og pleie av beboere samme dag.

 

 

I dag er arbeidsoppgavene mer spesialisert, med autorisert helsepersonell, men også ufaglærte med lang fartstid. I tillegg har sykehjemmet lærlinger i helsefag, og det er mange sykepleiestudenter i som jobber i helgestillinger ved sykehjemmet.

 

Gjennom et samarbeid med Høgskolen i Innlandet har Åsnes sykehjem hvert år cirka 15 sykepleierstudenter som har 12 ukers praksisperiode ved sykehjemmet.

 

Totalt har Åsnes sykehjem 105 årsverk fordelt på rundt 200 personer.

 

Skjermet enhet er naturlig nok ikke åpen for allmennheten, men den såkalte glassgangen som er en aktivitetsarena for beboerne der kan besøkes denne dagen. Her har de mulighet for treningsrunder og natursti, og glassgangen knytter sammen sykehjemmet med omsorgsboligene på Flisabo.

 

Annonse fra entreprenøren i 1978 - Klikk for stort bildeAnnonse fra entreprenøren i 1978

 

Den delen av sykehjemmet som ble åpnet i 1978 er nåværende nordre fløy. Ved nyttår i 1999 ble et tilbygg som utgjør nåværende søndre og midtre fløy tatt i bruk. Deretter fulgte en oppussing av nordre fløy og påbygging av glassgangen cirka 2008, før tilbygg tre – vestre fløy der hjemmetjenesten er  ̶  ble tatt i bruk våren 2013.

 

Bygningens grunnflate er 4 037 kvadratmeter, og bruttoarealet er cirka 8 600 kvadratmeter.

 

- Formålet med åpent hus på Åsnes sykehjem er å gi folk en mulighet til å bli kjent med hva disse store bygningene inneholder, vise hvordan vi jobber og vise alt vi har mulighet til å gjøre her, sier Heidi Gjerdrum, virksomhetsleder i Åsnes omsorgstjeneste, der Åsnes sykehjem og hjemmetjenesten i Åsnes inngår.

 

Dermed er det ikke en anledning bare for å se bakover, men også framover i tid og hvordan framtidas eldreomsorg kan bli.

 

Åsnes sykehjem er godt rustet med moderne teknologisk utstyr og har blant annet blærescanner og EKG på laboratoriet. Dette er noe som ikke alle sykehjem har, og utstyr som dette bidrar til at pasientene kan ta prøver i trygge og vante omgivelser i stedet for å bli sendt for eksempel til sykehuset i Elverum kun for prøvetaking.

 

Hilde Kristin Hagen med EKG og blærescanner - Klikk for stort bildeHilde Kristin Hagen med EKG og blærescanner

 

I en monter i sykehjemmets førsteetasje står det utstyr som i dag ikke regnes som like moderne: Klysterkanne, bekken, glassprøyter, øreskyllingsutstyr og mekanisk utstyr for å måle trykk på øynene.

 

Dette er ting som du kan få kikke nærmere på når Åsnes sykehjem åpner sine dører for alle den 18. september.

 

Velkommen skal du være!

Thore Skogman har vært på besøk på Åsnes sykehjem. Nå har også du muligheten. - Klikk for stort bildeThore Skogman har vært på besøk på Åsnes sykehjem. Nå har også du muligheten.

 

Publisert av Tor Jostein Sørlie. Sist endret 10.09.2018
 
Login for redigering