Informasjon til foresatte om gjenåpning

Forholdsregler og dagsrytme når Jara barnehage åpner igjen kan du lese om her.

 

Til alle foresatte i Jara barnehage

I forbindelse med gjenåpning av barnehagen har myndighetene laget en veileder om smittevern i barnehager under Covid-19 utbruddet 2020. Formålet med rådene i denne veilederen er å begrense og forsinke utbruddet av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

 

Det er viktig at både ansatte og foreldre samarbeider godt vedrørende tiltakene for å forhindre smitte. I tillegg er det viktig at det kun er en forelder som henter og/eller leverer om gangen, da vi ønsker færrest mulig personer samlet på et sted samtidig. De som henter og leverer må være friske, jamfør veilederen for smittevern (se link nederst i brevet).

I Jara barnehagen vil det være stort fokus på smittevern ved blant annet hyppig vask av hender ( er vi på tur har vi med våtservietter og antibac), begrense antall leker (da dette skal vaskes hver dag) og mye utetid i små grupper med faste voksne. Vi følger sjekklisten til utdanningsdirektoratet og folkehelseinstituttet for blant annet hygiene, redusert kontakt mellom personer og renhold.

For at barnehagen skal kunne overholde disse rådene er det bestemt at vi skal ha åpent i 7 timer hver dag fra og med tirsdag 21. april t.o.m. 1.mai.

Det vil da si at barnehagen er stengt mandag 20. april. Det vil være en ny vurdering i slutten av april, for hva som skjer videre i mai.

I Jara barnehage ser vi at behovet for barnehageplass er størst mellom 08.00- 15.00, utifra svarene vi fikk på sms torsdag 16.04.20. Dette betyr at vi holder åpent for de som har meldt behov fra 08.00-15.00 i denne perioden, men at de som har skrevet at barnet kommer senere enn 08.00 eller blir hentet tidligere enn kl.15.00, MÅ overholde dette.

Dagsrytmen vi ser for oss fra og med tirsdag når barnehagen åpner:

Når du ankommer barnehagen vil en ansatt møte deg og barnet ute, og tar imot barnet der. Det samme gjelder ved henting, hvis vi mot formodning er inne. Vi kommer til å etterstrebe å være mest mulig ute.

* Håndvask ved avreise hjemmefra og ankomst i barnehagen ( med en ansatt)

* Kl. 8.00- 8.30: Barna spiser medbrakt matpakke. Vasking av hender etter frokost med en ansatt.

* Kl. 08.30: Lek i grupper

* Kl. 11.00 (Litago) / Kl .11.30 (Stjerna): Spiser medbrakt lunsj. Vasking av hender med en ansatt før og etter mat. I tillegg vil det være bleieskift før lunsj.

* Kl. 11.45:(Litago): Sovetid og bleieskift når de våkner, samt håndvask med en ansatt

*Kl. 12.00: (Stjerna): Lek i grupper

*Kl.14.00: Ettermiddagsmat (medbrakt matpakke eller frukt). Med håndvask før og etter mat.

*Kl. 15.00: Barnehagen stenger

Det er da viktig at barna som skal være her i sju timer har med seg nok mat og drikke til alle måltidene. I tillegg er det viktig å ha med seg nok klær til å være ute og skiftetøy. Vi ønsker at alle klær og sko er med hjem hver dag. Ha gjerne dette i det grønne nettet. Barna bør ha med egen sekk med kun mat og drikke.

Vi minner om at det er viktig at alle som kommer i barnehagen er friske. Det er naturlig at barn i denne årstiden kan bl.a.ha rennende nese. Det er viktig at nesesekretet er blankt, og ikke grønt for at de skal komme i barnehagen. Det er også viktig at barnet har en sykdomsfri dag før de kommer tilbake til barnehagen.

Vedrørende faktura blir det fakturert til alle, uavhengig om de benytter plassen disse ukene framover, fra 21.april. Grunnen til dette er at myndighetene har bestemt at barnehagene skal åpnes og at dette anses som trygt.

Planleggingsdagen 30.april er avlyst, og barnehagen holder åpent for de som har barnehage denne uka, fra 8.00- 15.00.

Anne er konstituert 60% rådgiver oppvekst, og dette innebærer at hun jobber på rådhuset mandag, onsdag og torsdag. Tirsdag og fredag er hun barnehageleder i Jara barnehage. Det kan forekomme endringer på dagene. Hanne er stedfortreder, og er på kontoret mandag i lik uke. Siden Anne ikke er på Litago fremover og Hanne er på kontoret 10%, er Nina barnehagelærer 60% og Bente kommer til å jobbe 100% på Litago i denne perioden. Dette gjelder frem til 26.06.20.

Vi gleder oss til å se dere alle igjen etter hvert, og håper dere holder dere friske J

Ta kontakt ved spørsmål.

 

Med vennlig hilsen oss i Jara barnehage v/ Anne Flisnes

 

Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern finner du her

 

Film rettet mot barn:

 

Film rettet mot voksne:

Kontaktinfo

Anne Flisnes
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 25
Mobil 95 89 70 61