Skip Navigation LinksKunngjøringer > Kunngjøringer
Kunngjøringer
child-2154571_1920.jpg
(18.11.2017)

Fristen for å søke om penger er 8. desember. 

calculator-1019936_1920.jpg
(16.11.2017)

4. desember behandler Åsnes kommunestyre rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2018. Her kan du lese mer om budsjettforslaget. 

Nedre Kjølen luftfoto markert område.jpg
(02.10.2017)

To områdereguleringsplaner er vedtatt i kommunestyret.

(12.09.2017)

 Første søknadsfrist er 1. oktober 2017.

HjerteFarger.png
(24.08.2017)

 

Kommunene i Kongsvingerregionen har besluttet at det som et ledd i å tilrettelegge for nye 100 nye arbeidsplasser i regionen skal utarbeides og vedtas en felles arealstrategi for regionale områder.

Flisa skole ute.jpg
(08.08.2017)

Skoleåret 2017–2018 begynner mandag 21. august.

 

 

Luftfoto fra Rådhuset mot Kjølen nedre 2.jpg
(30.06.2017)

Salgsperioden settes fra 1. juli – 15. august 2017.

 

Bever tre vinter.jpg
(27.06.2017)

Ny forskrift gir kommunen rett til å fastsette mål for beverbestanden. 

regulering Skogen.jpg
(15.06.2017)

På vegne av Blostrupmoen eiendomsutvikling AS varsles oppstart av arbeider med privat detaljregulering på tidligere Dæsbekken vilmarkssenter.

Nittedal Torvindustri.jpg
(07.06.2017)

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 2. juli 2017. 

Nedre Kjølen luftfoto markert område.jpg
(22.05.2017)

 

Åpent møte om området Nedre Kjølen.

person-girl-cute-young.jpg
(21.04.2017)

Det søkes etter et besøkshjem til jente født 2010 og et besøkshjem til jente født 2008. 

(21.04.2017)

Nå begynner arbeidet med detaljregulering med planprogram for deler av eiendommen Vermundsberget, gnr. 87, bnr. 26, Basbakkvegen 203, 2283 Åsnes Finnskog. 

snowmobile 2.jpg
(06.04.2017)

På grunn av mildvær og lite snø er hele snøscooterleden i Åsnes stengt for bruk av snøscooter fra og med torsdag 6. april 2017.

 

Nedre Kjølen (14) b.jpg
(04.04.2017)

Det åpnes nå for innspill til endring av navn på gater og veier. 

Nedre Kjølen (1) b.jpg
(04.04.2017)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 har planutvalget i Åsnes, i møte den 03.04.2017, i sak 016/17, vedtatt å legge forslag til områdereguleringsplan med tilhørende dokumenter for Kjølen Nedre, plan-ID 2016004, ut til offentlig ettersyn. 

Omsorg.png
(31.03.2017)

Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er ute på høring fram til 5. mai.

Bever tre vinter.jpg
(29.03.2017)

Lokal forskrift om utvidelse av perioden for beverjakt er lagt ut til offentlig ettersyn. 

 
Login for redigering