Skip Navigation LinksKunngjøringer > Kunngjøringer
Kunngjøringer
Riksveg 2 Haslemoen.jpg
(23.08.2018)

To detaljreguleringsplaner for riksveg 2 ble vedtatt i kommunestyremøtet i juni.

Offentlig ettersyn VELTAVEGEN 135 GNR BNR 30 29, 30 32 OG 30 33.png
(20.06.2018)

Program for planarbeidet for Veltavegen 135 legges nå ut til høring og offentlig ettersyn. 

Østre Gjesåsveg Skyåa.jpg
(12.06.2018)

Anbudskonkurransen for bygging av gang- og sykkelveg på strekningen Skybak – Søgårdhaugen er kunngjort på DOFFIN 08.06.2018.

Kommuneplanens arealdel omslag.jpg
(02.05.2018)

Innsigelser til planen er gjenstand for mekling med Fylkesmannen i juni. 

(18.04.2018)

Søknadsfrist 1. juni 2018 

.

Router.jpg
(13.04.2018)

Åsnes kommune planlegger å søke om Nkom-midler 2018 for utbygging av bredbånd i flere områder av kommunen. Høringsfristen er 18. mai 2018.

 

Sandtjernberget B.jpg
(13.04.2018)

15. april er siste dag for kjøring. 

house-834870_1920.png
(28.02.2018)

Liste over utligning av eiendomsskatt i Åsnes kommune ligger ute til offentlig gjennomsyn. 

(15.02.2018)

. 

Søknadsfrist 1. mars 2018 

.

Furuskog.jpg
(13.02.2018)

Fylkesmannen i Hedmark foreslår å verne et skogområde på ca. 315 dekar ved Rogberget, rett øst for Kynndalsmyrene naturreservat i Åsnes. 

Graving vannrør.JPG
(05.02.2018)

Åsnes kommune ønsker å inngå rammeavtaler med flere samarbeidspartnere innen kategorien «anleggstjenester». 

Rally-VM 2017 Latvala.JPG
(31.01.2018)

Rally Sweden arrangeres fra 15.- 18. februar 2018. 16. februar 2018 kjøres etappen "Hof Finnskog" i Åsnes kommune. 

 

 

Kjellmyra idrettspark.jpg
(26.01.2018)

Landsbyen Flisa og grenderådene lyser ut tiltaksmidler for første halvår 2018. Søknadsfrist: 1. mai.

 

Milliongropa FOTO EVA.jpg
(22.01.2018)

Statens vegvesen Region øst har i samarbeid med Åsnes kommune utarbeidet forslag til to detaljreguleringsplaner for riksveg 2. Disse legges ut til høring fram til 5. mars.

 

 

Losåsen2.JPG
(11.01.2018)

Nå er også merket snøscoterløype langs strekningen Velta – Riksgrensen via Vermundsjøen åpen for ferdsel. 

Snøscooter 13.jpg
(08.01.2018)

Snøscooterløypene i Åsnes er nå godkjent for snøscooterferdsel med unntak av strekningen Velta – Riksgrensen via Vermundsjøen. 

Snøscooter 13.jpg
(20.12.2017)

Den delen av merket snøscooterløype som går langs strekningen Velta – Riksgrensen via Tysken/Gransjøberget er åpen fra og med 20. desember.

 

 
Login for redigering