Skip Navigation LinksKunngjøringer > Kunngjøringer
Kunngjøringer
Nedre Kjølen luftfoto markert område.jpg
(22.05.2017)

 

Åpent møte om området Nedre Kjølen.

person-girl-cute-young.jpg
(21.04.2017)

Det søkes etter et besøkshjem til jente født 2010 og et besøkshjem til jente født 2008. 

(21.04.2017)

Nå begynner arbeidet med detaljregulering med planprogram for deler av eiendommen Vermundsberget, gnr. 87, bnr. 26, Basbakkvegen 203, 2283 Åsnes Finnskog. 

snowmobile 2.jpg
(06.04.2017)

På grunn av mildvær og lite snø er hele snøscooterleden i Åsnes stengt for bruk av snøscooter fra og med torsdag 6. april 2017.

 

Nedre Kjølen (14) b.jpg
(04.04.2017)

Det åpnes nå for innspill til endring av navn på gater og veier. 

Nedre Kjølen (1) b.jpg
(04.04.2017)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 har planutvalget i Åsnes, i møte den 03.04.2017, i sak 016/17, vedtatt å legge forslag til områdereguleringsplan med tilhørende dokumenter for Kjølen Nedre, plan-ID 2016004, ut til offentlig ettersyn. 

Omsorg.png
(31.03.2017)

Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er ute på høring fram til 5. mai.

Bever tre vinter.jpg
(29.03.2017)

Lokal forskrift om utvidelse av perioden for beverjakt er lagt ut til offentlig ettersyn. 

Snøscooter 13.jpg
(20.03.2017)

Lite snø hindrer scooterferdsel

 

house-834870_1920.png
(28.02.2017)

Med hjemmel i eiendomsskattelovens §15 legges liste over utligning av eiendomsskatt i Åsnes kommune ut til offentlig gjennomsyn. 

Kart reg plan Flisa øst del 4.jpg
(23.02.2017)

Hvordan skal dette området brukes i framtida? Det handler arbeidet med reguleringsplan om. 

Snøscooter 13.jpg
(23.02.2017)

Snøfallet gjør det mulig å åpne hele snøscooterleden i Åsnes kommune for ferdsel fra og med 23. februar.

 

snowmobile 2.jpg
(14.02.2017)

Strekningen Velta  - Riksgrensen via Vermundsjøen er nå godkjent for snøscooterferdsel. 

Nittedal Torvindustri.jpg
(27.01.2017)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 har Åsnes formannskap i møte 16.10.2017, sak 003/17, vedtatt å legge forslag til privat reguleringsplan med tilhørende dokumenter for Nittedal Torvindustri ut til offentlig ettersyn.

 

Luftfoto riksvegtrasé.jpg
(27.01.2017)

I forbindelse med reguleringsarbeidet for Flisa sentrum er det nedlagt et midlertidig forbud mot bygging på og deling av eiendom innenfor et avgrenset område på Flisa. 

Snøscooter 13.jpg
(17.01.2017)

Merket snøscooterløype i Åsnes kommune er åpen for ferdsel fra og med 18. januar 2017.

 

 

Områderegulering Nedre Kjølen 021216.jpg
(02.12.2016)

 

Reguleringsplanen for Kjølen nedre skal revideres. Fristen for innspill er 18. januar. Deretter blir et forslag til ny reguleringsplan utarbeidet og lagt fram for formannskapet.

calculator-1019936_1920.jpg
(15.11.2016)

Forslaget til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 er lagt ut på høring. 

RV 2 Melby.jpg
(18.10.2016)

 

Har du innspill om riksveg 2 fra Flisa og til Våler-grensa? Meld fra til Statens vegvesen. 

 
Login for redigering