Skip Navigation LinksLandsbyen > Landsbyen

Landsbyen Flisa

Landsbyen Flisa er et samarbeid mellom Handelssenteret Flisa, Solør Næringshage AS, Åsnes kommune og innbyggerne (grenderåd).  

Hovedmål i Landsbyen Flisa:

- Aktive grender (grenderåd) og levende bomiljøer
- Videreutvikle Flisa sentrum for økt handel og mer "indre liv"
- Trivsel, godt omdømme og positiv befolkningsutvikling

Bred medvirkning, felles læring, åpen kommunikasjon og folkehelse er sentrale faktorer i Landsbyen Flisa.

Landsbyen-logo - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Følg Landsbyen Flisa på Facebook

Sist endret 10.07.2017


Kontaktperson for Landsbyen Flisa (inntil videre):
Nils Lindeberg | telefon 62956635 | mobil 91645559 | nils.lindeberg@asnes.kommune.no

Roller og ansvarsområder (PDF, 232 kB) tilknyttet Landsbyen Flisa-prosjektet. Dokumenter i fra prosjektfasen finner du i kollonnen til høyre.


LEDERE I GRENDERÅDENE 
Flisa Grenderåd: Annika B. Jönsson Haarr, annika.birgitta@klubben.no
Gjesåsen Grenderåd: Marit Rudshagen, mh_rud@hotmail.com 
Hof Grenderåd (inkl. Østsiden): Tore Kordal, tore@kordal.no   
Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd: Finn Erik Vermundsberget, finnev@online.no 

 

Utlysing av tiltakspenger høsten 2017
Landsbyen Flisa og grenderådene lyser ut tiltakspenger høst 2017. Har du en god idé eller et tiltak som kommer lokalmiljøet eller hele Åsnes til gode, men som trenger økonomisk støtte for å bli gjennomført? Ta kontakt med leder i ditt lokale grenderåd så snart som mulig og senest primo september 2017. Styret i grenderådet skal behandle søknadene før de sendes til Åsnes kommune.

Ta kontakt med din grenderådsleder eller koordinator for Landsbyen Flisa for informasjon.

Rammen for tildelingene høsten 2017 er kr 200.000.
Tidligere i 2017 er det tildelt kr 270 370 som ble fordelt på tiltak i de fire grenderådene. I tillegg har hver av grenderådene fått kr 20.000 som de selv disponerer.

Vedlagt følger retningslinjer for tiltakspenger 2017 (PDF, 271 kB) og et tiltaksark (DOCX, 43 kB)som kan være til hjelp ved søknaden. Tiltaksarket må ikke brukes, men det er viktig å få med de elementene i søknaden som tiltaksarket inneholder.

 

Tildeling av tiltakspenger våren 2017
Det er fordelt kr 270.370 i tiltakspenger til grenderådene. Fordelingen mellom grenderådene og hvilke prosjekt som er tilgodsett se her. (JPG, 102 kB)

Åsnes kommunestyre har budsjettert med kr 500 000 i "såpenger" og tiltakspenger" for 2017. "Såpenger" tildeles med kr 20000 til hvert av grenderådene, tilsammen kr 80000. Våren 2017 tildeles kr 220000 i tiltakspenger. Pengene fordeles mellom grenderådene av grenderådsstrene innenfor kriterier (PDF, 271 kB) gitt av Åsnes kommune. Fordelingen skjer i slutten av april. Har du gode forslag til tiltak - ta kontakt med DIN grenderådsleder for mer informasjon.

Tildeling av tiltakspenger høst 2016
Det er fordelt kr 223.000 i tiltakspenger til grenderådene. Fordelingen mellom grenderådene og hvilke prosjekt som er tilgodsett se her (JPG, 68 kB)

Tildeling av tiltakspenger våren 2016
Det er fordelt kr 300.000 i tiltakspenger til grenderådene. Fordelingen mellom grenderådene og hvilke prosjekt som er tilgodesett se her (PDF, 259 kB)

Steds- og mulighetsanalyse for Flisa 2015
Steds og mulighetsanalysen kan du lese her. (PDF, 11 MB)
 

Tiltak igangsatt
Oversikt over de 40 tiltakene som er igangsatt rundt om i kommunen finner du her (PDF, 24 kB). De fleste tiltaksgruppene er i full gang. Noen tiltak er allerede gjennomført, mens andre krever langt mer planlegging, kapital og/eller gjennomføringskraft. Samlet sett skal tiltakene som gjennomføres bidra til økt trivsel, positiv utvikling og fler innbyggere både i grendene våre og i selve Landsbyen Flisa.


Sluttrapport for prosjektperioden 2012-2015
Prosjektperioden har vart i årene 2012 - 2015, og sluttrapporten er nå ferdigstilt. Den kan du lese her. (PDF, 7 MB)
 

Halvveisrapport 2014
 

Prosjektplanen kan du lese her (PDF, 944 kB) og Halvveisrapporten her  (PDF, 389 kB)


TIDLIGERE AKTIVITET

 • Tiltakspenger høst 2016 tildelt med kr 223 000.
 • Tiltakspenger for høst 2016 utlyst.
 • Famliliepark åpnes på Flisa juni 2016. Et tiltak gjennomført av Flisa grenderåd.
 • Grenderådene fordeler kr 300.000 til 11 ulike tiltak i grendene.
 • Helt ville dager gjennomføres i Gjesåsen juni 2016 med grenderådet som en av flere medarrangører. 
 • Utlysing av tiltaktspenger for mai 2016.
 • Hofferunet åpnet. I regi av Hof grenderåd ble det dannet et aksjesleskap som kjøpte tildligere Hof aldershjem og bygde det om til bo- og aktivitetssenter.
 • Landsbyråd 12.11.2015. Steds- og mulighetsanalysen presenteres for innbyggerne.
 • Rebusløp under vårfesten og stand i Kaffegata.
 •  Landsbyråd på Bjørkheim 05.05.2015. Tema Flisas fremtid, steds- ogmukighetsanalyse.
 • Grenderådene fordelte kr 412.000 til 10 ulike tiltak i grendene.
 • Kr 400.000,- i «tiltakspenger» utlyses, for å bidra til gjennomføring av prioriterte tiltak (30.09.2014). Se utlysingen. (PDF, 329 kB)
 • Landsbyråd  6. november i nye Rådhuskinoen kulturhus! Alle er interesserte er hjertelig velkommen (10.09.2014).
 • I dag overføres kr 30.000,- i «såpenger» til de grenderådene som har oppfylt kriteriene og opprettet bankkonto (22.08.2014).
 • Gratis grunnleggende økonomikurs tilbys de grenderådene som har behov/ønske om det (19.08.2014).
 • Alle fem grenderådene er nå etablert. Disse er Arneberg Grenderåd (østsiden), Hof Vestre Grenderåd, Flisa Grenderåd, Gjesåsen Grenderåd og Åsnes Finnskog Grenderåd (02.04.2014). Se oversikt over tiltak i grendene. (PDF, 24 kB)
 • Nå har det første av fem grenderåd valgt sitt grenderådsstyre – Hof Vestre Grenderåd (03.10.2013).
 • Landsbyen Flisa har fått tilsagn om 1 million kroner i «Bolyst»-midler fra Kommunal- og regionaldepartementet (01.08.2013).
 • Landsbyen Flisa har fått tilsagn om kr 150.000,- fra Hedmark fylkeskommune til steds- og mulighetsanalyse for Flisa (04.07.2013)
 • Oppsummering fra grendeverksted 19 06 2013 (PDF, 5 MB)
 • Grendemøter i forbindelse med kommuneplanens arealdel mai 2013.Oppsummering fra møtene finner du HER (PDF, 840 kB)
 • Landsbyen Flisa gjennomførte Landsbyråd 31.01.2013. Oppsummering fra Landsbyrådet 31.01.2013 kan du lese her. (PDF, 687 kB)
  Øistein Wien er tilsatt som prosjektleder for Landsbyen Flisa. Han tiltrer i mars 2013.
 • Stillingen som prosjektleder for Landsbyen Flisa er lyst ut (nov 2012)
 • Landsbyen Flisa deltar på Omdømmeskolen med representanter fra Åsnes kommune, Solør Næringshage AS og Handelssenteret Flisa (Okt 2012 - Jan 2013).
 • Åsnes kommune er tatt opp i Hedmark fylkes kommunes LUK program med Landsbyen Flisa
 • Prosjektplanen vedtatt 20120924 (PDF, 944 kB)
Enhet (1)
 
Login for redigering