Skip Navigation LinksLandsbyen > Landsbyen

Landsbyen Flisa

Landsbyen Flisa er et samarbeid mellom Handelssenteret Flisa, Solør Næringshage AS, Åsnes kommune og innbyggerne (grenderåd).  

Hovedmål i Landsbyen Flisa:

- Aktive grender (grenderåd) og levende bomiljøer
- Videreutvikle Flisa sentrum for økt handel og mer "indre liv"
- Trivsel, godt omdømme og positiv befolkningsutvikling

Bred medvirkning, felles læring, åpen kommunikasjon og folkehelse er sentrale faktorer i Landsbyen Flisa.

Landsbyen-logo - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Følg Landsbyen Flisa på Facebook

Sist endret 29.09.2017


Kontaktperson for Landsbyen Flisa:
Øystein Østgaard | telefon 62956655 | mobil 951 55 701 | Oystein.Ostgaard@asnes.kommune.no

Roller og ansvarsområder (PDF, 232 kB) tilknyttet Landsbyen Flisa-prosjektet. Dokumenter i fra prosjektfasen finner du i kollonnen til høyre.


LEDERE I GRENDERÅDENE 
Flisa Grenderåd: Annika B. Jönsson Haarr, annika.birgitta@klubben.no
Gjesåsen Grenderåd: Marit Rudshagen, mh_rud@hotmail.com 
Hof Grenderåd (inkl. Østsiden): Tore Kordal, tore@kordal.no   
Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd: Finn Erik Vermundsberget, finnev@online.no 

 

 

Tildeling av tiltakspenger høsten 2017
Det er fordelt kr 200.000 i tiltakspenger til grenderådene. Fordelingen mellom grenderådene og hvilke prosjekt som er tilgodesett kan du se her. (JPG, 116 kB)

Tildeling av tiltakspenger våren 2017
Det er fordelt kr 270.370 i tiltakspenger til grenderådene. Fordelingen mellom grenderådene og hvilke prosjekt som er tilgodsett se her. (JPG, 102 kB)

Åsnes kommunestyre har budsjettert med kr 500 000 i "såpenger" og tiltakspenger" for 2017. "Såpenger" tildeles med kr 20000 til hvert av grenderådene, tilsammen kr 80000. Våren 2017 tildeles kr 220000 i tiltakspenger. Pengene fordeles mellom grenderådene av grenderådsstrene innenfor kriterier (PDF, 271 kB) gitt av Åsnes kommune. Fordelingen skjer i slutten av april. Har du gode forslag til tiltak - ta kontakt med DIN grenderådsleder for mer informasjon.

Tildeling av tiltakspenger høst 2016
Det er fordelt kr 223.000 i tiltakspenger til grenderådene. Fordelingen mellom grenderådene og hvilke prosjekt som er tilgodsett se her (JPG, 68 kB)

Tildeling av tiltakspenger våren 2016
Det er fordelt kr 300.000 i tiltakspenger til grenderådene. Fordelingen mellom grenderådene og hvilke prosjekt som er tilgodesett se her (PDF, 259 kB)

Steds- og mulighetsanalyse for Flisa 2015
Steds og mulighetsanalysen kan du lese her. (PDF, 11 MB)
 

Tiltak igangsatt
Oversikt over de 40 tiltakene som er igangsatt rundt om i kommunen finner du her (PDF, 24 kB). De fleste tiltaksgruppene er i full gang. Noen tiltak er allerede gjennomført, mens andre krever langt mer planlegging, kapital og/eller gjennomføringskraft. Samlet sett skal tiltakene som gjennomføres bidra til økt trivsel, positiv utvikling og fler innbyggere både i grendene våre og i selve Landsbyen Flisa.


Sluttrapport for prosjektperioden 2012-2015
Prosjektperioden har vart i årene 2012 - 2015, og sluttrapporten er nå ferdigstilt. Den kan du lese her. (PDF, 7 MB)
 

Halvveisrapport 2014
 

Prosjektplanen kan du lese her (PDF, 944 kB) og Halvveisrapporten her  (PDF, 389 kB)


TIDLIGERE AKTIVITET

 • Tiltakspenger høst 2016 tildelt med kr 223 000.
 • Tiltakspenger for høst 2016 utlyst.
 • Famliliepark åpnes på Flisa juni 2016. Et tiltak gjennomført av Flisa grenderåd.
 • Grenderådene fordeler kr 300.000 til 11 ulike tiltak i grendene.
 • Helt ville dager gjennomføres i Gjesåsen juni 2016 med grenderådet som en av flere medarrangører. 
 • Utlysing av tiltaktspenger for mai 2016.
 • Hofferunet åpnet. I regi av Hof grenderåd ble det dannet et aksjesleskap som kjøpte tildligere Hof aldershjem og bygde det om til bo- og aktivitetssenter.
 • Landsbyråd 12.11.2015. Steds- og mulighetsanalysen presenteres for innbyggerne.
 • Rebusløp under vårfesten og stand i Kaffegata.
 •  Landsbyråd på Bjørkheim 05.05.2015. Tema Flisas fremtid, steds- ogmukighetsanalyse.
 • Grenderådene fordelte kr 412.000 til 10 ulike tiltak i grendene.
 • Kr 400.000,- i «tiltakspenger» utlyses, for å bidra til gjennomføring av prioriterte tiltak (30.09.2014). Se utlysingen. (PDF, 329 kB)
 • Landsbyråd  6. november i nye Rådhuskinoen kulturhus! Alle er interesserte er hjertelig velkommen (10.09.2014).
 • I dag overføres kr 30.000,- i «såpenger» til de grenderådene som har oppfylt kriteriene og opprettet bankkonto (22.08.2014).
 • Gratis grunnleggende økonomikurs tilbys de grenderådene som har behov/ønske om det (19.08.2014).
 • Alle fem grenderådene er nå etablert. Disse er Arneberg Grenderåd (østsiden), Hof Vestre Grenderåd, Flisa Grenderåd, Gjesåsen Grenderåd og Åsnes Finnskog Grenderåd (02.04.2014). Se oversikt over tiltak i grendene. (PDF, 24 kB)
 • Nå har det første av fem grenderåd valgt sitt grenderådsstyre – Hof Vestre Grenderåd (03.10.2013).
 • Landsbyen Flisa har fått tilsagn om 1 million kroner i «Bolyst»-midler fra Kommunal- og regionaldepartementet (01.08.2013).
 • Landsbyen Flisa har fått tilsagn om kr 150.000,- fra Hedmark fylkeskommune til steds- og mulighetsanalyse for Flisa (04.07.2013)
 • Oppsummering fra grendeverksted 19 06 2013 (PDF, 5 MB)
 • Grendemøter i forbindelse med kommuneplanens arealdel mai 2013.Oppsummering fra møtene finner du HER (PDF, 840 kB)
 • Landsbyen Flisa gjennomførte Landsbyråd 31.01.2013. Oppsummering fra Landsbyrådet 31.01.2013 kan du lese her. (PDF, 687 kB)
  Øistein Wien er tilsatt som prosjektleder for Landsbyen Flisa. Han tiltrer i mars 2013.
 • Stillingen som prosjektleder for Landsbyen Flisa er lyst ut (nov 2012)
 • Landsbyen Flisa deltar på Omdømmeskolen med representanter fra Åsnes kommune, Solør Næringshage AS og Handelssenteret Flisa (Okt 2012 - Jan 2013).
 • Åsnes kommune er tatt opp i Hedmark fylkes kommunes LUK program med Landsbyen Flisa
 • Prosjektplanen vedtatt 20120924 (PDF, 944 kB)
Enhet (1)
 
Login for redigering