God kvalitet på badevannet

Badevannskvaliteten i Åsnes er god, ifølge prøver tatt av "Samfunnsmedisin i Solør".

Klikk for stort bilde

 

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TKB). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

Klikk for stort bilde

Temperaturen er målt en armlengde ned i vannet.

 

 

Svømmekløe: Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann), vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger: Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt, kan det være en algeoppblomstring, og bading bør unngås.

Fant du det du lette etter?