God kvalitet på badevannet

Badevannskvaliteten i Åsnes er god, ifølge prøver tatt av "Samfunnsmedisin i Solør".

Klikk for stort bilde

 

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TKB). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

Klikk for stort bilde

Temperaturen er målt en armlengde ned i vannet.

 

 

Svømmekløe: Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann), vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger: Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt, kan det være en algeoppblomstring, og bading bør unngås.