Influensavaksinering begynner 27. oktober

Årets influensavaksinering skjer fordelt på tre onsdager i oktober og november.

Klikk for stort bilde 

I år som i fjor planlegger vi å vaksinere på Åsnes legesenter. For å unngå kødannelse vil vi dele befolkningen inn i grupper. Vi ber derfor om at man møter til riktig dag basert på forbokstaven i etternavnet. 

 

Onsdag 27.10.21. 

Kl 16-18 Vaksinasjon for personer i risikogruppen med etternavn fra A til og med G

Kl 18-20 Vaksinasjon for personer i risikogruppen med etternavn fra H til og med N

 

Onsdag 3.11.21

Kl 16-18 Vaksinasjon for personer i risikogruppen med etternavn fra O til og med T

Kl 18-20 Vaksinasjon for personer i risikogruppen med etternavn fra U til og med Å

 

Onsdag 10.11.21

Oppsamlingsdag med drop-in i perioden fra kl. 16-19 for de som ikke rakk vaksinere seg de to foregående ukene

 

Hvis du har en legetime avtalt hos fastlegen etter 7. oktober, tilbyr fastlegen influensavaksine fra denne datoen. Men det blir ikke anledning til å bestille legetime kun for å få influensavaksine.

Legene ved Åsnes legesenter setter også Pneumovax på de som trenger det. Dette er en vaksine mot lungebetennelse. Snakk med fastlegen din og avklar om du er en av de som anbefales denne vaksinen.

Les mer om influensavaksine hos Folkehelseinstituttet

 

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.