Influensavaksinering for risikogrupper fortsetter

Influensavaksineringen for personer i risikogrupper (se lenger ned) fortsetter som drop-in-vaksinering på Åsnes legesenter annenhver onsdag framover.

 

Vaksineringen skjer på disse tidspunktene:

Onsdag 16. november kl. 16-18

Onsdag 30. november kl. 16-18

Onsdag 14. desember kl. 16-18

 

Koronavaksinering skjer samtidig. Man kan ta koronavaksine, man kan ta influensavaksine og man kan ta begge deler.

Influensavaksine koster kr. 250,-

Koronavaksine er gratis.

 

Det er bare å møte opp ettersom dette er drop-in-vaksinering. Det går ikke an å bestille tid for vaksinering.

Man kan også få influensavaksine ved ordinære legebesøk i høst. Har du time hos legen, er det bare å spørre om influensavaksine samtidig.

Hvis de oppgitte tider for drop-in-vaksinering ikke passer, må man kontakte fastlege for å avtale egen tid for influensavaksinering på et senere tidspunkt.

 

Risikogrupper for influensavaksine:

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

Andre målgrupper:

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. Hensikten med å tilby sesonginfluensavaksine til denne gruppen er å redusere sannsynligheten for samtidig smitte med både fugleinfluensavirus og sesonginfluensavirus. En slik dobbelt smitte kan en svært sjelden gang føre til at arvematerialet fra virusene blander seg så det oppstår nye virustyper med nye egenskaper. Sesonginfluensavaksinen beskytter ikke mot fugleinfluensavirus.

 

Koronavaksine:

Tilbudet om koronavaksine gjelder:

 • Grunnvaksinering av de som ikke tidligere har vaksinert seg
 • Oppfriskningsdose til personer over 65 år (vaksine nr. 3 el 4)
 • Oppfriskningsdose til personer i personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19: (vaksine nr. 3, 4 el 5)
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)

Downs syndrom< /li>

 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

 

For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering fra fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen.

Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem. For en del av disse pasientene vil denne oppfriskningsdosen være dose nummer 5.

Oppfriskningsdose til gravide; Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Gravide kan ikke ta både influensavaksine og koronavaksine samme dag, det må gå minst 7 dager i mellom vaksinasjon.

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning.

Ved spørsmål kan man ringe 62956770 (helsestasjonen) eller sende epost til vaksine@asnes.kommune.no

MEN h​​​​​vis de oppgitte tider for drop-in-vaksinering ikke passer, må man kontakte fastlege for å avtale egen tid for influensavaksinering på et senere tidspunkt.