Influensavaksinering høsten 2020

Grunnet koronasituasjonen vil det i år ikke bli mulighet for drop in-vaksinering på Åsnes legesenter. Har du time hos fastlegen i oktober og november, kan du få vaksine i forbindelse med oppsatt time. Øvrig vaksinering blir som vaksinedager i regi av kommunen. I Solør starter vaksineringen fra uke 43.

Klikk for stort bilde 

HVEM BØR VAKSINERE SEG?

Influensavaksinasjon anbefales spesielt for følgende risikogrupper:

 1. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem (Skal som hovedregel ha forsterket vaksine). De får tilbud om vaksine i sykehjem og boliger.
 2. Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 3. Alle fra fylte 65 år.
 4. Barn og voksne med:
 • Diabetes type 1 og 2.
 • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
 • Nedsatt immunforsvar.
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40).
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 1. Helsepersonell som har pasientkontakt.
 2. Personer som bor sammen med svært immunsvekede pasienter
 3. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

FORSTERKET VAKSINE KOMMER I NOVEMBER

I år får beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger tilbud om forsterket vaksine – Fluad. Fluad har bedre effekt for eldre enn den tradisjonelle vaksinen, Enkelte hjemmeboende personer over 80 år med stort hjelpebehov vil også få tilbud om Fluad fra kommunen.

Det er viktig at de som får tilbud om Fluad ikke tar den tradisjonelle vaksinen først. Er du usikker på om du skal ha forsterket vaksine, bør du kontakte din fastlege.

 

PRIORITERING ER VIKTIG

Risikogruppene for alvorlig influensasykdom er i stor grad de samme som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksine mot influensa beskytter ikke mot covid-19, men det reduserer sannsynligheten for å bli syk med influensa og covid-19 samtidig.

I år er det spesielt viktig at risikogrupper og helsepersonell tar influensavaksinen, og den viktigste årsaken er at det forebygger at helsevesenet overbelastes av at mange blir alvorlig syke av influensa og koronavirus i samme periode.

 

PERSONER UTENFOR RISIKOGRUPPENE

Etter at vaksinering av risikogruppene er gjennomført, vil det åpnes for øvrige befolkning som ønsker vaksine. Dette vil annonseres, og det vil være aktuelt tidligst fra 1.desember.

 

HVOR KAN JEG VAKSINERE MEG?

På grunn av at vi i år trenger større plass for å overholde smittevernregler, vil vi ikke vaksinere ved legekontorene dersom du ikke allerede har time hos lege.

Vaksinering foregår på følgende tidspunkt:

Tirsdag 20. oktober kl. 16.00 - 20.00, Åsnes Legesenter

(For personer med etternavn fra A – J)

Onsdag 21. oktober kl. 16.00 - 20.00, Åsnes Legesenter

(For personer med etternavn fra K – S)

Tirsdag 27. oktober kl. 16.00 - 20.00, Åsnes Legesenter

(For personer med etternavn fra T – Å)

Tirsdag 3. november kl. 16.00 – 20.00, Åsnes Legesenter

(For de som ikke kunne møte på oppsatt dato)

 

Alle som bor i Åsnes kan komme på de annonserte dagene. Dette gjelder også de som eventuelt har fastlege i en annen kommune.

 

ER DET TIMEBESTILLING?

Vaksineringen vil i utgangspunktet organiseres som drop in, men innbyggerne vil grupperes alfabetisk med tanke på hvilke dager de kan møte. Se oversikt for hver dato. Det vil være personell som organiserer de oppmøtte slik at det ikke oppstår kø.

Dersom mange møter samtidig, ber vi om at du respekterer smittevernreglene og venter i bilen til køen avtar noe. Vi ber alle være nøye med å holde 1 meter avstand.

Du vil måtte sprite hender når du kommer, og får utdelt et munnbind som du må ha på deg så lenge du er inne i lokalene.

Helsepersonell vaksineres på arbeidsplassen.

 

HVA KOSTER VAKSINEN?

Influensavaksinen koster kr 50,-

Vaksinen er gratis om du har frikort.

Vi tar i år ikke imot kontanter. Dette av smittevernhensyn.

Du må derfor bruke bankkort eller det sendes ut faktura.

 

VELKOMMEN TIL VAKSINERING!