Influensavaksinering onsdag 2. november

Vi minner om at influensavaksinering for risikogrupper fortsetter onsdag 2. november kl. 16 – 19 ved Åsnes legesenter.

  

Personer i risikogrupper (se lenger ned på siden) tilbys vaksinering.

Det er bare å møte opp ettersom dette er drop-in-vaksinering. Det går ikke an å bestille tid for vaksinering.

I år er det ingen alfabetisk inndeling av vaksineringstider ut fra hvilken bokstav etternavnet ditt begynner på. Det er bare å møte opp mellom kl. 16 og 19.

Erfaringsmessig er det mange som kommer før kl. 16 og stiller seg i kø. Vi oppfordrer publikum om å bruke hele tidsrommet. Er det kø når klokka er 18.55, er det ingen som blir sendt hjem uten å ha fått vaksine.

Man kan også få influensavaksine ved ordinære legebesøk i høst. Har du time hos legen, er det bare å spørre om influensavaksine samtidig.

Det er også mulig å få koronavaksine denne onsdagen.

Influensavaksinen vil det kreves betaling for. Koronavaksinen er gratis.

Hvis de oppgitte tider for drop-in-vaksinering ikke passer, må man kontakte fastlege for å avtale egen tid for influensavaksinering på et senere tidspunkt.

 

Risikogrupper for influensavaksine:

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

Andre målgrupper:

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. Hensikten med å tilby sesonginfluensavaksine til denne gruppen er å redusere sannsynligheten for samtidig smitte med både fugleinfluensavirus og sesonginfluensavirus. En slik dobbelt smitte kan en svært sjelden gang føre til at arvematerialet fra virusene blander seg så det oppstår nye virustyper med nye egenskaper. Sesonginfluensavaksinen beskytter ikke mot fugleinfluensavirus.

  

Ved spørsmål kan man ringe 62956770 (helsestasjonen) eller sende epost til vaksine@asnes.kommune.no

MEN h​​​​​vis de oppgitte tider for drop-in-vaksinering ikke passer, må man kontakte fastlege for å avtale egen tid for influensavaksinering på et senere tidspunkt.