Infomøte om beredskapsvakt 6. februar

Klikk for stort bilde Dersom en ekstraordinær hendelse oppstår der du bor, kan Røde Kors kontakte deg og spørre om du kan hjelpe? 6. februar kl. 18 holder Røde Kors infomøte i kommunestyresalen om hvordan innbyggerne i et lokalsamfunn kan bidra ved en krise.

Fra tid til annen skjer det alvorlige ulykker i Norge. Felles for disse er at beredskapsetatene, politiet, brannvesen, ambulanse og sykehus, normalt takler disse situasjonene.

Men ved noen større alvorlige hendelser kommer det henvendelser og spørsmål om hjelp til Sivilforsvaret, heimevernet og Røde kors, m. fl. om disse også kan bistå.

Dette kan bunne i krisens alvorlighetstilstand, omfang, og eller varighet og at de daglige ressursene ikke lenger strekker til.

Da oppstår det et behov for frivillige, frivillige med vilje og noe kompetanse, organisert, uniformert og med noe utstyr og litt bedre forutsetninger enn vanlig publikum.

Røde Kors ønsker å etablere Røde Kors Beredskapsvakt i Åsnes som støtte til kommunal beredskap og som en tilleggsressurs for støtte til beredskapsetatene.

Klikk for stort bilde

Alle over 18 år kan være med!

-  ung, gammel, mann eller kvinne, praktiker eller teoretiker, lang eller kort arbeidserfaring

-  delta på ett eller to møter / samling pr. år (informasjonsmøte, opplæring eller øvelse)

-  vilje til å stå på varslingsliste og svare ja eller nei til deltagelse dersom behovet oppstår

-  medlemskap i Røde Kors (kr. 300,- pr. år) og underskrive taushetserklæring

 

Oppgaver for beredskapsvaktene kan være:

-  Informasjonspost ved evakuerte områder

-  praktisk bistand ved evakuering

-  transportoppdrag

-  trafikkavvikling / parkering / veisperringer

-  omsorg for berørte i en ulykke eller katastrofe

-  informasjon rundt varsling om utvikling i ras-, flom-, brannområder mm.

-  administrativt arbeid, som registering og telefonering

-  bistand på mottakssenter og midlertidige forlegninger

- forpleining til innsatspersonell ved flom og skogbrann

 

Ulike katastrofesituasjoner krever ulik kompetanse. Når du blir Røde Kors beredskapsvakt, registrerer vi litt av hva du kan og hvor du selv kan og vil bidra. Noen kan delta i direkte operativ innsats, noen kan hjelpe til med transport og forsyninger, noen innenfor omsorg for evakuerte eller sårede, noen med tiltak for pårørende.


Oppgavene vi kan bli satt til vil alltid variere utfra hvilke behov kommunen og beredskapsetatene har. Det som er viktig er å være litt forberedt, være et medmenneske i de situasjoner som kan oppstå og bistå der det er behov.

Det er helt sikkert oppgaver som passer deg, så nøl ikke, meld deg som beredskapsvakt i Røde Kors.

 

Klikk for stort bilde

 

Hva skjer nå dersom jeg melder interesse?

Etter at du har meldt din interesse vil du nå bli meldt inn som medlem i det lokale Røde kors. Så snart kontingenten er registrert, vil du få mer informasjon fra Røde Kors med invitasjon til et informasjonsmøte og førstehjelpskurs. Alle nye medlemmer av Røde kors Beredskapsvakt har førstehjelpskurs på programmet det første året. Om du ikke kan møte første kvelden vil det komme flere invitasjoner slik at du finner en dag som passer for deg.

Deretter vil du, noen ganger i året, få informasjon og bli oppdatert på abeidet i Røde Kors beredskapsvakt. Du vil også bli invitert til ulike kurs og arrangementer, hvor du selv bestemmer hva du vil være med på.

 

Kontaktinformasjon til ditt lokale Røde Kors:

Astrid Rødås, tlf.:   995 25609  

                                         

                                                                        

Hedmark Røde Kors Distriktskontor:

Besøksadresse: Stormyrveien 9, 2315 Hamar
E-postadresse : dk.hedmark@redcross.no
Telefon             :  2205 4000
Facebook         : Hedmark Røde Kors
                          Røde Kors Beredskapsvakt Hedmark
                          Åsnes Røde Kors

Beredskapsrådgivere Hedmark:                 

Bjørn Eric Grøndahl
bjorn.eric.grondahl@redcross.no

911 97473

Trond Kristensen
trond.kristensen@redcross.no

900 43111

Fant du det du lette etter?