Invitasjon til møte om bærekraftig utvikling og tilrettelegging i og langs Kynnavassdraget

Klikk for stort bilde Grunneiere, hytteeiere og næringsliv/øvrige aktører inviteres til informasjons- og innspillsmøte om arbeidet med å utvikle Kynnavassdraget til en helhetlig reiselivsopplevelse.

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes har i samarbeid med Visit Elverum-Regionen AS og Elverum kommune gjennomført et forprosjekt for å se på muligheter for å videreutvikle Kynnavassdraget til en helhetlig reiselivsopplevelse.

Arbeidet er gjennomført høsten 2018, der vi blant annet har hatt samtaler med et utvalg av grunneiere, hytteeiere, næringsaktører og andre aktører som har tilknytning til området. I tillegg er det gjennomført befaringer og studietur. Arbeidet i forprosjektet har resultert i forslag til noen tiltak som vi ønsker å diskutere med alle involverte parter.

Vi inviterer grunneiere, hytteeiere og næringsliv/øvrige aktører til informasjons- og innspillsmøte. Det blir avholdt tre møter: Ett tilpasset grunneiere, ett for hytteeiere og ett for næringsliv, andre interesserte/lag og foreninger.

 

Informasjonsmøte for næringsliv, andre interesserte/lag og foreninger:

Tid: Torsdag 28. mars kl. 18.
Sted: Kantina i Sentralgården, Vålgutua 251, Våler                 

I møtet vil det informeres om:

·         Prosjektets innhold og presentasjon av noen forslag til fysisk tilrettelegging, markedsføring, næringsutvikling og hvordan vi kan arbeide videre. Diskusjon.

·         Avslutningsvis settes det av tid for å gi tilbakemelding og utveksle ideer til felles tiltak som kan bidra til å styrke prosjektet.

 

Påmelding

Meld deg på til senest mandag 25. mars pr. epost til Pia Knøsen Lund på landbrukskontoret eller pr. telefon: 62424017

NB! Hvis ikke tidspunktet passer, er det fullt mulig å delta på ett av de to andre møtene. Ta kontakt for tidspunkt og invitasjon til disse.

For de som ikke har anledning til å delta på møtene: Send gjerne innspill pr e-post. Presentasjoner fra møtet sendes ut i etterkant.

Fant du det du lette etter?