Mammografiundersøkelse fra 2. desember

Klikk for stort bilde Kreftregisteret    

Alle kvinner i Åsnes kommune født 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse fra 2.12 - 23.1.2020. I alt 1000 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på parkeringsplassen ved Flisa ungdomshus. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Hvem: Kvinner i Åsnes kommune født 1951-1970

Når:      2. desember - 23. januar 2020

Hvor:    På parkeringsplassen ved Flisa ungdomshus, Kaptein Dreyers veg 29, Flisa

 

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Sykehuset Innlandet, Hamar.

Egenandelen ved deltakelse er kr. 250,-. Prisen inkluderer bildetaking og eventuell oppfølging.

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2017 fikk 3589 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

 

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 77 % av kvinnene fra Åsnes kommune.

www.kreftregisteret.no

 

Hva er Mammografiprogrammet?

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med europeiske retningslinjer for mammografiscreening. Målsettingen med programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant de inviterte.

Siden oppstarten av programmet i 1995/96 har over 5 millioner invitasjoner blitt sendt ut, og i underkant av 4 millioner screeningundersøkelser er gjennomført. Oppmøtet i programmet er om lag 75 prosent. Det oppdages nær 1 300 nye brystkrefttilfeller per år i programmet, de fleste av disse i et tidlig stadium.   

 

Kontaktpersoner:

Kreftregisteret, telefon 22 45 13 00

Cecilie Løbak Hestmann (rådgiver)

Morten Olsen (spesialkonsulent)

e-mail: mammografiinvitasjon@kreftregisteret.no

 

Klikk for stort bilde