Mammografiundersøkelse fra 2. desember

Klikk for stort bilde Kreftregisteret    

Alle kvinner i Åsnes kommune født 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse fra 2.12 - 23.1.2020. I alt 1000 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på parkeringsplassen ved Flisa ungdomshus. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Hvem: Kvinner i Åsnes kommune født 1951-1970

Når:      2. desember - 23. januar 2020

Hvor:    På parkeringsplassen ved Flisa ungdomshus

 

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Sykehuset Innlandet, Hamar.

Egenandelen ved deltakelse er kr. 250,-. Prisen inkluderer bildetaking og eventuell oppfølging.

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2017 fikk 3589 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

 

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 77 % av kvinnene fra Åsnes kommune.

www.kreftregisteret.no

 

Hva er Mammografiprogrammet?

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med europeiske retningslinjer for mammografiscreening. Målsettingen med programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant de inviterte.

Siden oppstarten av programmet i 1995/96 har over 5 millioner invitasjoner blitt sendt ut, og i underkant av 4 millioner screeningundersøkelser er gjennomført. Oppmøtet i programmet er om lag 75 prosent. Det oppdages nær 1 300 nye brystkrefttilfeller per år i programmet, de fleste av disse i et tidlig stadium.   

 

Kontaktpersoner:

Kreftregisteret, telefon 22 45 13 00

Cecilie Løbak Hestmann (rådgiver)

Morten Olsen (spesialkonsulent)

e-mail: mammografiinvitasjon@kreftregisteret.no

 

Klikk for stort bilde