Månedlig faktura for eiendomsavgifter

Åsnes kommune kan fra 2021 tilby avtale om månedlig faktura for kommunale eiendomsavgifter.

Klikk for stort bilde 

I noen år har dette blitt fakturert med to årlige terminer med forfall 30.4. og 30.10. Nå kan du selv bestemme om du vil fortsette med dette eller gå over til månedlig faktura som mottas elektronisk som avtalegiro.

Avtalegiro må kunden selv opprette i sin nettbank eller ta direkte kontakt med sin bankforbindelse for bistand til dette. For å kunne inngå avtale om månedlig faktura MÅ man være à jour med tidligere terminer.

Eiendommer med gebyr under kr. 2500 pr. år vil fortsatt bli fakturert med to terminer i året. Da får man ikke tilbud om månedlig faktura.

Avtale om månedlig faktura gjøres ved å kontakte Anita Henriksen i Åsnes kommune på e-post eiendomsavgifter@asnes.kommune.no  eller på telefon 62 95 66 67.

For oppstart fra 01.01.2021, ta kontakt innen 31.12.2020.

Avtaler kan inngås med oppstartdato enten 1.1. eller 1.7. i kalenderåret. De avtaler som inngås i løpet av året vil således tre i kraft fra nærmeste halvår.

Kunder med kommunalt vann og avløp vil få lavere faktura for januar og februar. Dette pga. at forskudd for inneværende år ikke vil være med før årsoppgjør kjøres på faktura i mars måned.

Har du spørsmål, kan disse rettes til telefonnummer 62 95 66 67.