SFO - Søknadsfrist 1. april

Skolefritidsordningen (SFO) har søknadsfrist 1. april for skoleåret 2019-2020.

Opptaket til skolefritidsordningen skjer ved den skolen eleven er innskrevet.

Påmelding skjer gjennom Foreldreportalen.

 

Foresatte får bekreftelse på epost om at søknaden er mottatt og et varsel når søknaden er behandlet. Plass i skolefritidsordningen gjelder fra opptaksdato og ut 4. trinn eller inntil oppsigelse foreligger.

 

Oppsigelse og endring av plasstype skal registreres elektronisk i Foreldreportalen. Endringer og oppsigelse kan skje med virkning fra den 1. i hver måned. Oppsigelsestiden er én måned regnet fra den 1. i hver måned.

 

Ved ledig kapasitet kan opptak gjøres kontinuerlig gjennom året, men søknadsfrist for hovedopptaket er 1. april. 

 

Hvis det er flere søkere enn skolefritidstilbudet har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:

 

1. Barn med særskilte behov

2. Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som alene fører tilsyn med barnet.

3. Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.

4. Yngre barn prioriteres framfor eldre barn.

Kontaktinfo

Lena Marin Henriksen
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 25
Mobil 959 45 990
Fant du det du lette etter?